امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محبوبه اعلانی

محبوبه اعلانی

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
مسئول واحد آمار


شرح وظایف
x
 1. استخراج صحیح اطلاعات آماری
 2. کنترل اطلاعات ثبت شده فعالیت های روزمره مراکز تحت پوشش
 3. جمع آوری اطلاعات و آمار از عملکردهای مختلف واحدهای تابعه
 4. جمع بندی آمار و ارقام و ارسال آن به معاونت بهداشتی
 5. ارسال پس خوراندهای لازم به واحدهای تابعه
 6. استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله
 7. همکاری با دیگر واحدهای ستادی در جهت پیشبرد برنامه های آماری
 8. آموزش نیروهای جدیدالورود طبق برنامه تنظیمی
 9. افزایش آگاهی کارکنان مراکز در زمینه آمارهای بهداشتی
 10. استخراج به موقع آمار و شاخصهای بهداشتی
فاطمه بهی زاد

فاطمه بهی زاد

فوق دیپلم مدرک پزشکی
کارشناس آمار


شرح وظایف
x
 1. جمع آوری و استخراج آمار جمعیتی سرشماری ابتدای سال
 2. جمع آوری و کنترل آمار جمعیت به تفکیک گروه های سنی روستایی، تیم سیار و افاغنه شهرستان و جمع بندی و استخراج آمار جمعیتی شهرستان
 3. ارائه آمار جمعیتی
 4. اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ :
 5. جمع آوری آمار مرگ و میر از بیمارستان ها، شهرداری (گورستان)، مراکز بهداشتی درمانی، خانه­های بهداشت، پزشکی قانونی و هماهنگی با اداره ثبت احوال.
 6. تکرارگیری و  ورود اطلاعات در نرم افزار کشوری سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ جامع، کنترل اطلاعات وارد شده، حذف موارد تکراری و مطابقت بت اطلاعات اداره ثبت احوال و بررسی علل مرگ ناعلوم و تحت بررسی با پزشکی قانونی
 7. تحویل گرفتن نسخ گواهی فوت تکمیل شده از آرامستان­ها و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر
 8. تحویل دفترچه های گواهی فوت و نظارت بر امور گواهی های فوت صادر شده
 9. تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی و بین بخشی: فرمانداری، بیمارستان، مدیر شبکه، پزشکی قانونی، ثبت احوال شهرداری (آرامستان­ها) و مرکز فوریت­های های پزشکی
 10. انجام هماهنگی های لازم درخصوص مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه با واحد سلامت خانواده
 11. انجام هماهنگی های لازم درخصوص مرگ ناشی از سرطان ها، سل، مننژیت، ایدز، خودکشی­ها و ... با واحد مبارزه با بیماریهای واگیر، غیر واگیر و سلامت روانی اجتماعی
 12. برگزاری کارگاه های آموزشی جهت همکاران محیطی
 13. جمع آوری، کنترل ورود اطلاعات در نرم افزارهای مربوطه و استخراج شاخص­های زیج حیاتی
 14. جمع آوری، کنترل، تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز
 15. طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات
 16. آموزش به همکاران جدید الورود به سیستم و دانشجویان
 17. اجرای طرح های علمی – پژوهشی
 18. شرکت در سمینارها و ارائه نتایج حاصله از پیشرفت های علمی و فنی مربوط داده ها
 19. انجام سایر امور مربوطه

 

سمیه فخاری بادی

سمیه فخاری بادی

کارشناسی بهداشت عمومی
کارشناس آمار


شرح وظایف
x
 1. جمع آوری و استخراج آمار جمعیتی سرشماری ابتدای سال
 2. جمع آوری و کنترل آمار جمعیت به تفکیک گروه های سنی روستایی، تیم سیار و افاغنه شهرستان و جمع بندی و استخراج آمار جمعیتی شهرستان
 3. ارائه آمار جمعیتی
 4. اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ :
 5. جمع آوری آمار مرگ و میر از بیمارستان ها، شهرداری (گورستان)، مراکز بهداشتی درمانی، خانه­های بهداشت، پزشکی قانونی و هماهنگی با اداره ثبت احوال.
 6. تکرارگیری و  ورود اطلاعات در نرم افزار کشوری سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ جامع، کنترل اطلاعات وارد شده، حذف موارد تکراری و مطابقت بت اطلاعات اداره ثبت احوال و بررسی علل مرگ ناعلوم و تحت بررسی با پزشکی قانونی
 7. تحویل گرفتن نسخ گواهی فوت تکمیل شده از آرامستان­ها و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر
 8. تحویل دفترچه های گواهی فوت و نظارت بر امور گواهی های فوت صادر شده
 9. تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی و بین بخشی: فرمانداری، بیمارستان، مدیر شبکه، پزشکی قانونی، ثبت احوال شهرداری (آرامستان­ها) و مرکز فوریت­های های پزشکی
 10. انجام هماهنگی های لازم درخصوص مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه با واحد سلامت خانواده
 11. انجام هماهنگی های لازم درخصوص مرگ ناشی از سرطان ها، سل، مننژیت، ایدز، خودکشی­ها و ... با واحد مبارزه با بیماریهای واگیر، غیر واگیر و سلامت روانی اجتماعی
 12. برگزاری کارگاه های آموزشی جهت همکاران محیطی
 13. جمع آوری، کنترل ورود اطلاعات در نرم افزارهای مربوطه و استخراج شاخص­های زیج حیاتی
 14. جمع آوری، کنترل، تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز
 15. طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات
 16. آموزش به همکاران جدید الورود به سیستم و دانشجویان
 17. اجرای طرح های علمی – پژوهشی
 18. شرکت در سمینارها و ارائه نتایج حاصله از پیشرفت های علمی و فنی مربوط داده ها
 19. انجام سایر امور مربوطه