امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر زهرا نخی

دکتر زهرا نخی

دکترای حرفه ای (پزشکی ) mph بهداشت باروری
رئیس گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده


شرح وظایف
x
 1. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی
 2. تعیین خط مشی و اجرای سیاست های کشوری برنامه های  واحد سلامت خانواده
 3. نظارت بر اجرای برنامه های مادران ،کودکان، میانسالان و سالمندان،باروری سالم و جمعیت وجوانی جمعیت  با در نظر گرفتن اولویت های اجرایی
 4. نظارت بر اجرای  کلاس ها و کارگاههای برگزار شده در مراکز بهداشت شهرستان ها  و همکاری در برگزاری همایش، کارگاه ها و کلاس های آموزشی
 5. نظارت و  اجرای برنامه پایش و ارزشیابی کارکنان  بهداشتی  و ارسال پسخوراند مربوط به نظارت ،آمارها وشاخص های بهداشتی
 6. نظارت بر مداخلات بهداشتی انجام شده در زمینه برنامه های سلامت  خانواده
 7. تلاش برای دستیابی به روش های جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی و پیشگیری
 8. برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه ها، کلاسهای آموزشی و نشست های هم اندیشی
 9. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و پیگیری فعال و برنامه ریزی و مداخله جهت برطرف نمودن مشکلات موجود
 10. پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزش ها و برنامه ها در واحد های مختلف مرکز بهداشت و سایر ادارات سطح شهرستان
 11. پایش و ارزشیابی برنامه های جوانی جمعیت-برگزاری کارگاه ها و کلاس ها ی آموزشی جهت پرسنل ستاد شهرستان و  مدیران مراکز بهداشت شهرستان ها
 12. برآورد، تامین و نگهداری مکمل های دارویی جهت برنامه های کودکان ، مادران باردار و میانسالان و سالمندان  ونظارت بر توزیع اقلام فوق در انبارهای دارویی
 13. نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت شهرستان ها
 14. نظارت و اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب و ابلاغی
 15. برگزاری جلسات برون بخشی و درون بخشی  و نظارت بر عملکرد خدمات ارائه شده
 16. هزینه کرد صحیح اعتبارات اختصاص داده  شده به  برنامه ها  در راستای دستور خرج اعلام شده
 17. بررسی شاخص های بهداشتی مربوطه در منطقه و تجزیه و تحلیل آنان در برنامه های مختلف واحد
 18. نظارت بر بیمارستان های دوستدار کودک
 19. ساماندهی کمیته های سلامت خانواده (کمیته های مرگ ومیر نوزادان و کودکان ، شیر مادر ، سالمندان و......(
 20. نظارت بر عملکرد مراکز آموزش هنگام  ازدواج
 21. نظارت بر کلاسهای آمادگی برای زایمان
 22. اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادر
 23. نظارت بر توزیع شیر مصنوعی یارانه ای  جهت کودکان زیر یکسال
 24. نظارت بر نظام مراقبت شیرخواران پرخطر (رتینوپاتی ،نارسی و مراقبت از نوزاد پرخطر در منزل )
 25. برنامه ریزی در جهت کاهش مرگ 70-30 سال
 26. نظارت بر اجرای برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم در سطح شهرستانها
فهیمه رضازاده

فهیمه رضازاده

کارشناس بهداشت عمومی
کارشناس مسئول سلامت کودکان و نوزادان و شیرمادر


شرح وظایف
x
 1. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه کودکان (نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه، مانا و mcmc، کودک سالم و تکامل)
 2. برنامه ریزی و تنظیم کارگاههای آموزشی برنامه کودکان
 3. پایش و ارزیابی روند اجرای برنامه سلامت کودکان در ستاد شهرستان ها و واحدهای محیطی و ارسال گزارش
 4. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های برنامه سلامت کودکان و پیگیری فعال و برنامه ریزی و مداخله جهت برطرف نمودن مشکلات موجود
 5. آموزش پرسنل محیطی ـ ستادی ـ رابطین متخصص ادارات و ... در زمینه برنامه کودکان
 6. تهیه مطالب آموزشی و پمفلت آموزشی کودکان
 7. هماهنگی جهت چاپ و توزیع رسانه های آموزشی
 8. برگزاری کمیته های مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه و تجزیه و تحلیل مرگ ها و تدوین و اجراي مداخلات در راستاي کاهش مرگ هاي قابل اجتناب
 9. برگزاری کارگروه های فصلی بررسی شاخص های مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال
 10. جمع بندی و ورود اطلاعات مربوط به تکامل کودکان در سامانه بیلی
 11. مداخله در راستای ارتقاء تکامل کودکان
 12. اجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم
 13. اجرای غربالگری اختلالات تکاملی کودکان زیر 5 سال
 14. اجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال
 15. نظارت برعملکرد واحد بیلی
 16. پیگیری راه اندازی مرکز جامع تکامل
 17. برنامه ریزی درخصوص آموزش کارشناسان بیلی
 18. جمع بندی و ورود اطلاعات مربوط به کودکان با کم وزنی شدید در پورتال اداره سلامت کودکان
 19. مداخله در راستای ارتقاء رشد کودکان با کم وزنی شدید
 20. مداخله جهت شناسایی و اجرای مراقبت های کودکان کار کمتر از 12 سال
 21. جمع آوری اطلاعات تکمیل شده موارد مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه
 22. ورود اطلاعات مربوط به مرگ خارج بیمارستانی کودکان ۵۹-۱ ماهه در پورتال اداره سلامت کودکان
 23. برآورد میزان مکمل های مورد نیاز جهت کودکان زیر ۲ سال
 24. نظارت بر تهیه و توزیع مکملهای مربوط به برنامه کودکان
 25. برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته ملی کودک
 26. هماهنگی با واحدهای محیطی جهت اجرای برنامه های آموزشی طی هفته مذکور
 27. هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی احیا در سطح ادارات شهرستان ها
 28. انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت کودکان
 29. پیگیری مراقبت های کودکان نیازمند مراقبت ویژه (کودکان تحت پوشش بهزیستی)
 30. استخراج و تحلیل فصلی شاخص های برنامه کودک سالم و تکامل کودکان در سطح شهرستان ها و مکاتبه
 31. هماهنگی و پیگیری جهت تأمین نیرو و تجهیزات، چاپ دفاتر و فرم های اداره سلامت کودکان
 32. هماهنگی و پیگیری جهت تأمین نیرو و تجهیزات، چاپ دفاتر و فرم های واحد بیلی
 33. انجام هماهنگی های بین بخشی با ادارات و سازمان های مرتبط از جمله بهزیستی و جلب مشارکت خیرین
 34. برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی با کارشناسان ستاد شهرستان ها و واحدهای معاونت بهداشت
 35. آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی جهت ارتقاء آگاهی و مهارت عملی کارکنان پزشک و غیر پزشک در زمینه مراقبت از کودکان بیمار زیر 5 سال براساس بسته های خدمتی کودکان .
 36. پیگیری و تجهیز مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی به اقلام دارویی و تجهیزات و وسایل مورد مراقبت کودک بیمار در واحدهای بهداشتی . 
 37. نظارت برسامانه ثبت اطلاعات و داده های کودکان بیمار و پرخطر بستری در مراکز بیمارستانی(mcmc)  .
 38. پیگیری کودکان پرخطر بستری در مراکز بیمارستانی و ارائه مشاوره های لازم
 39. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه ترویج تغذیه با شیر مادر
 40. راه اندازی و تجهیز مراکز مشاوره شیردهی در شهرستان ها
 41. پیگیری اجرای سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر (اقدامات دهگانه) در بیمارستان های دوستدار کودک
 42. پیگیری تربیت مشاورین شیرمادر در کمیسیون های شیر مصنوعی و بیمارستان های دوستدار کودک
 43. پایش و ارزیابی عملکرد بیمارستان های داوطلب دربافت لوح دوستدار کودک
 44. پایش و ارزیابی سالیانه عملکرد بیمارستان های دارای لوح دوستدار کودک جهت اجرای مستمر سیاست های ترویج تغذیه با شیر مادر
 45. نظارت و پایش عملکرد کارکنان در واحدهای بهداشتی در زمینه ترویج تغذیه با شیر مادر
 46. نظارت و پایش عملکرد کارشناسان برنامه در ستاد مراکز بهداشت شهرستان ها
 47. ارائه خدمات آموزش و مشاوره ترویج تغذیه با شیر مادر به خانواده ها به ویژه مادران در دوران بارداری و شیردهی تا پایان 2 سالگی کودک
 48. اجرای برنامه حمایت از کودکان محروم از شیر مادر ازطریق توزیع شیرمصنوعی یارانه ای به ایشان تا پایان یک سالگی براساس آیین نامه کشوری
 49. مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ارتقاء شاخص تغذیه با شیر مادر
 50. برگزاری دوره های آموزشی استاندارد وآموزش کارکنان درکلیه سطوح (پزشکان متخصص و زنان– ماماها–  پرستاران و کارشناسان) در حوزه بهداشت و بیمارستان های دوستدار کودک.
 51. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های شیر مادر و پیگیری فعال و برنامه ریزی و مداخله جهت برطرف نمودن مشکلات موجود
 52. تهیه مواد آموزشی در برنامه (بروشور،پوستر و....)
 53. هماهنگی جهت چاپ و توزیع رسانه های آموزشی
 54. تشکیل کمیته های شیرمادر و اجرای مداخلات در راستای تحقق اهداف برنامه
 55. استخراج شاخص ها و تدوین و اجراي مداخلات در راستاي کاهش شاخص شیر مصنوعی
 56. نظارت بر ثبت اطلاعات مربوط به کودکان شیر مصنوعی خوار در سامانه اداره سلامت کودکان
 57. نظارت بر ثبت مشاوره های شیردهی انجام شده در کمیسیون ها  و بیمارستان ها در پورتال اداره سلامت کودکان
 58. نظارت بر نحوه توزیع شیر مصنوعی در شهرستان ها
 59. مداخله در راستای ارتقاء شاخص تغذیه با شیر مادر و کاهش شاخص شیر مصنوعی
 60. نظارت برعملکرد کمیسیون ها و مرکز مشاوره شیردهی
 61. برآورد میزان شیر مصنوعی مورد نیاز
 62. برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته جهانی شیر مادر
 63. هماهنگی با واحدهای محیطی جهت اجرای برنامه های آموزشی طی هفته مذکور
 64. انجام هماهنگی های بین بخشی با ادارات و سازمان های مرتبط از جمله معاونت غذا و دارو، معاونت درمان، بهزیستی و جلب مشارکت خیرین
 65. برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی با کارشناسان ستاد شهرستان ها و واحدهای معاونت بهداشت
 66. پیگیری راه اندازی اتاق مادر و کودک در اماکن عمومی و پررفت و آمد جهت حمایت و تکریم مادران دارای کودک شیر خوار
 67. پایش اجرای قانون شیر مادر در سایر ادارات در راستای حمایت از مادران شاغل دارای کودک شیر خوار
 68. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه سلامت نوزادان
 69. استخراج شاخص های سلامت نوزادان براساس داده های آماری استخراج شده از سامانه سیب و سامانه ایمان
 70. جمع آوری گزارشات و آمار مرگ ومیر نوزادان بیمارستانی و خارج بیمارستانی
 71. تجزیه و تحلیل شاخص های سلامت نوزادان و بررسی عوامل موثر برآن ها
 72. تعامل و برگزاری نشست های مشترک با کارشناسان برنامه در معاونت درمان جهت ارتقاء و بهبود اهداف دانشگاهی و پیشبرد فعالیت های ابلاغی برنامه از سوی اداره سلامت نوزادان
 73. برگزاری کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت نوزادان
 74. برگزاری کارگروه های فصلی ارتقاء شاخص های سلامت نوزادان
 75. طراحی مداخلات لازم جهت بهبود خدمات نوزادان با هدف ارتقاء شاخص های سلامت نوزادان و پیشگیری از مرگ ومیر آنان
 76. نظارت بر سطح کمی و کیفی مراقبت های دوره نوزادی توسط کارکنان پزشک وغیر پرشک در سطح مراکز خدمات جامع سلامت
 77. نظارت و پایش عملکرد کارکنان در واحدهای بهداشتی در زمینه مراقبت نوزادان
 78. نظارت و پایش عملکرد کارشناسان برنامه در ستاد مراکز بهداشت شهرستان ها
 79. آموزش کارکنان در تمامی سطوح با هدف ارتقاء آگاهی و مهارت عملی در زمینه مراقبت های دوره نوزادی
 80. تهیه رسانه های آموزشی در خصوص مراقبت دوران نوزادی
 81. پیگیری تکمیل و ارسال فرم ثبت اطلاعات مرگ خارج بیمارستاني در سامانه ایمان
 82. پیگیری پس از ترخیص نوزادان پرخطر
 83. اجرای برنامه غربالگری رتینوپاتی نارسی
 84. اجرای برنامه غربالگری تکامل نوزادان نارس
 85. انجام هماهنگی های بین بخشی با ادارات مرتبط
 86. برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی با کارشناسان ستاد شهرستان ها و واحدهای معاونت بهداشت
اعظم مدیحی

اعظم مدیحی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
کارشناس مسئول جوانی جمعیت


شرح وظایف
x
 1. بررسي و برنامه‌ريزي و تعيين اهداف و خط‌ مشي‌هاي اجرايي در زمينه بهداشت خانواده و در قالب سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 2. تشکیل ماهیانه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاهی با حضور ریاست محترم دانشگاه و کلیه معاونین و اعضاء قرارگاه(انتخاب شده از طرف ریاست دانشگاه )،بازخوانی مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، تدوین صورتجلسات و پیگیری مصوبات و گزارش اقدامات به وزارت متبوع
 3. تشکیل کمیته های تخصصی ذیل قرارگاه جوانی جمعیت درمعاونت بهداشت و مراکز بهداشت شهرستانها و پیگیری تشکیل کمیته های تخصصی از معاونت های عضو قرارگاه دردانشگاه ،جمع بندی صورتجلسات و ارسال به وزارت متبوع طی فرم شماره4
 4. تشکیل کمیته رصد و پایش ذیل قرار گاه جوانی جمعیت و نظارت اعضا ی کمیته مذکور برکلیه کمیته های تخصصی ذیل قرارگاه جوانی جمعیت و بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
 5. تشکیل جلسات هماهنگی با مدیران شبکه وروسای مراکز بهداشت شهرستانها و کارشناسان مربوطه  در  جهت حل مشکلات و انجام مداخلات لازم
 6. نیازسنجی آموزشی مدیران ،کارشناسان وسایرکارکنان ستادی معاونت مرتبط با برنامه و برنامه ريزي جهت توانمند سازي آنها با همكاري واحدها
 7. طراحي و اجراي کارگاههای آموزشی و دوره های باز آموزی جهت کارکنان مرتبط  در مراکز بهداشت شهرستانها درجهت افزايش توانمندي‌هاي علمي و اجرايي كاركنان بهداشتي
 8. برگزاری همایش ها و سمینار های مرتبط با برنامه باروری ،فرزند آوری و ازدواج و جمعیت در سطح دانشگاه و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور در مراکز بهداشت شهرستانها
 9. تهیه محتواهای آموزشی مرتبط با برنامه جهت آموزش
 10. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی   جوانی جمعیت  و نظارت بر برنامه های عملیاتی شهرستان ها و ارائه نقطه نظرات به منظور اصلاح برنامه ها
 11. ارتباط با سمن ها و سازمانهای مردمی در جهت پیشبرد اهداف
 12. تقدیر از پرسنل و مراکز بهداشت  با شاخص های مطلوب در برنامه
 13. هماهنگیهای درون بخشی و برون بخشی با ادارات و سازمانهای مرتبط جهت اجرای هرچه بهتر برنامه های آموزشی و اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
 14. انجام پژوهش و همکاری جهت انجام پژوهش های مرتبط با سایر واحدها و نظارت برانجام پژوهش ها در مراکز بهداشت شهرستانها
 15. همکاری و نظارت بر تهیه چک لیستها وتدوین چک لیست پایش و ارزیابی برنامه  جوانی جمعیت در واحد  سلامت خانواده
 16. نظارت و برنامه ریزی جهت نیازهای آموزشی کارشناسان و مدیران ستادی و برنامه ریزی جهت توانمند سازی آنها
 17. جمع آوری آمار و تجزیه و تحلیل شاخص های مربوط به باروری و جمعیت در سطح دانشگاه و ارسال اطلاعات به وزارت متبوع و یا بارگذاری در سامانه جامع پایش برنامه عملیاتی(hop )
 18. برآورد و تأمین و توزیع اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه های   جوانی جمعیت در مراکز بهداشت شهرستانها
 19. نگهداري ضوابط، اطلاعات و داده‌هاي موجود در برنامه ها و ثبت و بهره‌گيري از آن در برنامه‌ريزي‌هاي آينده
 20. نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات مرتبط با برنامه جوانی جمعیت مراکز بهداشت و دریافت پس خوراند از آنها
 21. نظارت، پایش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی ، اجرایی و فعاليت‌هاي مربوط به برنامه  جوانی جمعیت  در سطح شهرستانهای تابعه
 22. نظارت بر انجام آموزشها  و اجرای برنامه های آموزشی درمراکز بهداشت  شهرستانها
 23. برنامه ریزی و نظارت جهت  ارتقا و بهبود شاخص هاي مرتبط در  دانشگاه
 24. نظارت و پایش مستمر بر مراکز بهداشت شهرستانها
 25. اجرا، پایش و نظارت بر برنامه آموزش هنگام ازدواج در شهرستان ها
 26. پیگیری و نظارت بر تهیه و توزیع  منابع آموزشی جهت  برنامه جوانی جمعیت  در مراکز بهداشت  شهرستانها
 27. تحليل آمار و اطلاعات و تعيين نيازها و اولويت‌هاي برنامه جوانی جمعیت
 28. همكاري و هماهنگي با مركز بهداشت شهرستان در خصوص اطلاع و اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
 29. هماهنگی و برآورد لوازم و تجهیزات مورد نیاز برنامه  جوانی جمعیت در  مراکز بهداشت شهرستان
 30. هماهنگی با کارشناسان اداره جوانی جمعیت وزارت متبوع  و سایر واحد های مرتبط
 31. گزارش چالش ها و نارسايي‌هاي موجود در ارتباط با وظايف محوله و پيشنهاد راه حل
 32. تلاش و پیگیری جهت تأمین منابع علمی مورد نیاز برنامه  جوانی جمعیت
 33. شناسايي نيازهاي آموزشي و اجراي برنامه‌هاي موثر و بازآموزي
 34. توسعه هماهنگي‌هاي بين بخشي و درون بخشي مرتبط با شرح وظايف
 35. تهيه عملكرد و گزارش پيشرفت برنامه‌ها جهت مدیران
 36. تدريس در دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي كاركنان
 37. همکاری در تدريس و مشاركت در كارآموزي و كارورزي دانشجويان
 38. راه اندازی مراکز نفس دردو شهرستان جهت پیشگیری از سقط های غیر ایمن با همکاری مبلغین مذهبی
 39. گزارش اقدامات مرتبط با جوانی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به سازمانهای مرجع
معصومه اخوان ارمکی

معصومه اخوان ارمکی

کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
کارشناس جوانی جمعیت


شرح وظایف
x
 1. بررسي و برنامه‌ريزي و تعيين اهداف و خط‌ مشي‌هاي اجرايي در زمينه بهداشت خانواده و در قالب سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 2. تشکیل ماهیانه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاهی با حضور ریاست محترم دانشگاه و کلیه معاونین و اعضاء قرارگاه(انتخاب شده از طرف ریاست دانشگاه )،بازخوانی مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، تدوین صورتجلسات و پیگیری مصوبات و گزارش اقدامات به وزارت متبوع
 3. تشکیل کمیته های تخصصی ذیل قرارگاه جوانی جمعیت درمعاونت بهداشت و مراکز بهداشت شهرستانها و پیگیری تشکیل کمیته های تخصصی از معاونت های عضو قرارگاه دردانشگاه ،جمع بندی صورتجلسات و ارسال به وزارت متبوع طی فرم شماره4
 4. تشکیل کمیته رصد و پایش ذیل قرار گاه جوانی جمعیت و نظارت اعضا ی کمیته مذکور برکلیه کمیته های تخصصی ذیل قرارگاه جوانی جمعیت و بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
 5. تشکیل جلسات هماهنگی با مدیران شبکه وروسای مراکز بهداشت شهرستانها و کارشناسان مربوطه  در  جهت حل مشکلات و انجام مداخلات لازم
 6. نیازسنجی آموزشی مدیران ،کارشناسان وسایرکارکنان ستادی معاونت مرتبط با برنامه و برنامه ريزي جهت توانمند سازي آنها با همكاري واحدها
 7. طراحي و اجراي کارگاههای آموزشی و دوره های باز آموزی جهت کارکنان مرتبط  در مراکز بهداشت شهرستانها درجهت افزايش توانمندي‌هاي علمي و اجرايي كاركنان بهداشتي
 8. برگزاری همایش ها و سمینار های مرتبط با برنامه باروری ،فرزند آوری و ازدواج و جمعیت در سطح دانشگاه و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور در مراکز بهداشت شهرستانها
 9. تهیه محتواهای آموزشی مرتبط با برنامه جهت آموزش
 10. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی   جوانی جمعیت  و نظارت بر برنامه های عملیاتی شهرستان ها و ارائه نقطه نظرات به منظور اصلاح برنامه ها
 11. ارتباط با سمن ها و سازمانهای مردمی در جهت پیشبرد اهداف
 12. تقدیر از پرسنل و مراکز بهداشت  با شاخص های مطلوب در برنامه
 13. هماهنگیهای درون بخشی و برون بخشی با ادارات و سازمانهای مرتبط جهت اجرای هرچه بهتر برنامه های آموزشی و اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
 14. انجام پژوهش و همکاری جهت انجام پژوهش های مرتبط با سایر واحدها و نظارت برانجام پژوهش ها در مراکز بهداشت شهرستانها
 15. همکاری و نظارت بر تهیه چک لیستها وتدوین چک لیست پایش و ارزیابی برنامه  جوانی جمعیت در واحد  سلامت خانواده
 16. نظارت و برنامه ریزی جهت نیازهای آموزشی کارشناسان و مدیران ستادی و برنامه ریزی جهت توانمند سازی آنها
 17. جمع آوری آمار و تجزیه و تحلیل شاخص های مربوط به باروری و جمعیت در سطح دانشگاه و ارسال اطلاعات به وزارت متبوع و یا بارگذاری در سامانه جامع پایش برنامه عملیاتی(hop )
 18. برآورد و تأمین و توزیع اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه های   جوانی جمعیت در مراکز بهداشت شهرستانها
 19. نگهداري ضوابط، اطلاعات و داده‌هاي موجود در برنامه ها و ثبت و بهره‌گيري از آن در برنامه‌ريزي‌هاي آينده
 20. نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات مرتبط با برنامه جوانی جمعیت مراکز بهداشت و دریافت پس خوراند از آنها
 21. نظارت، پایش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی ، اجرایی و فعاليت‌هاي مربوط به برنامه  جوانی جمعیت  در سطح شهرستانهای تابعه
 22. نظارت بر انجام آموزشها  و اجرای برنامه های آموزشی درمراکز بهداشت  شهرستانها
 23. برنامه ریزی و نظارت جهت  ارتقا و بهبود شاخص هاي مرتبط در  دانشگاه
 24. نظارت و پایش مستمر بر مراکز بهداشت شهرستانها
 25. اجرا، پایش و نظارت بر برنامه آموزش هنگام ازدواج در شهرستان ها
 26. پیگیری و نظارت بر تهیه و توزیع  منابع آموزشی جهت  برنامه جوانی جمعیت  در مراکز بهداشت  شهرستانها
 27. تحليل آمار و اطلاعات و تعيين نيازها و اولويت‌هاي برنامه جوانی جمعیت
 28. همكاري و هماهنگي با مركز بهداشت شهرستان در خصوص اطلاع و اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
 29. هماهنگی و برآورد لوازم و تجهیزات مورد نیاز برنامه  جوانی جمعیت در  مراکز بهداشت شهرستان
 30. هماهنگی با کارشناسان اداره جوانی جمعیت وزارت متبوع  و سایر واحد های مرتبط
 31. گزارش چالش ها و نارسايي‌هاي موجود در ارتباط با وظايف محوله و پيشنهاد راه حل
 32. تلاش و پیگیری جهت تأمین منابع علمی مورد نیاز برنامه  جوانی جمعیت
 33. شناسايي نيازهاي آموزشي و اجراي برنامه‌هاي موثر و بازآموزي
 34. توسعه هماهنگي‌هاي بين بخشي و درون بخشي مرتبط با شرح وظايف
 35. تهيه عملكرد و گزارش پيشرفت برنامه‌ها جهت مدیران
 36. تدريس در دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي كاركنان
 37. همکاری در تدريس و مشاركت در كارآموزي و كارورزي دانشجويان
 38. راه اندازی مراکز نفس دردو شهرستان جهت پیشگیری از سقط های غیر ایمن با همکاری مبلغین مذهبی
 39. گزارش اقدامات مرتبط با جوانی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به سازمانهای مرجع

 

لیلی مهندس مجرد

لیلی مهندس مجرد

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
کارشناس مسئول سلامت میانسالان و سالمندان


شرح وظایف
x
 1. مشارکت در برنامه ریزی عملیاتی متناسب با شرایط ونیازهای منطقه ای
 2. مشارکت در تدوین استانداردها دستوروالعملهای اجرایی در چهار چوب ضوابط تعیین شده در خصوص مراقبتهای ادغام یافته سالمندی
 3. مشارکت در تدوین استانداردها دستوروالعملهای اجرایی در چهار چوب ضوابط تعیین شده در خصوص شیوه زندگی سالم در سالمندی
 4. نظارت وبازدید از واحدهای مختلف اجرایی به منظورانطباق با دستورالعملهای صادره
 5. پایش وارزشیابی برنامه ها اجرایی پیش بینی شده مراقبتهای ادغام یافته سالمندی
 6. پایش وارزشیابی برنامه ها اجرایی پیش بینی شده شیوه زندگی سالم در سالمندی
 7. کمک در امر تهیه پروتکل های آموزشی برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندی بر اساس نیازهای منطقه ای بدست آمده از مطالعات بررسی ها
 8. کمک در امر تهیه پروتکل های آموزشی برنامه شیوه زندگی سالم در سالمندی بر اساس نیازهای منطقه ای بدست آمده از مطالعات بررسی ها
 9. همکاری در امر آموزش وبازآموزی نیروی انسانی رده های مختلف بهداشتی استان در خصوص برنامه ی مراقبتهای ادغام یافته سالمندی
 10. همکاری در امر آموزش وبازآموزی نیروی انسانی رده های مختلف بهداشتی استان در خصوص برنامه ی شیوه زندگی سالم در سالمندی
 11. مشارکت دراجرای برنامه های بهداشتی مربوطه وبررسی مشکلات ونا رسایی های موجود وارائه پیشنهاد وراهکارها ی اصلاحی
 12. همکاری در تشکیل وشرکت درکمیته های علمی وفنی مراقبتهای ادغام یافته سالمندی
 13. همکاری در تشکیل وشرکت درکمیته های علمی وفنی شیوه زندگی سالم در سالمندی
 14. نظارت برنحوه اجرای برنامه های اموزشی مراقبتهای ادغام یافته سالمندی وشیوه زندگی سالم در سالمندی در واحدهای محیطی
 15. نظارت برنحوه اجرای برنامه های اموزشی شیوه زندگی سالم در سالمندی در واحدهای محیطی
 16. کمک در امر اجرای برنامه های آموزش همگانی ونظارت برنحوه اجرای آن
 17. مشارکت در طراحی،تهیه وتدوین مفاد وابزار کمک آموزشی مربوطه
 18. تلاش وپیگیری در جلب مشارکت در هماهنگی های درون بخشی واقدام لازم برای تامین وتدارک منابع مورد نیاز برنامه های ذیربط
 19. تلاش وپیگیری در جلب مشارکت در هماهنگی های برون بخشی واقدام لازم برای تامین وتدارک منابع مورد نیاز برنامه های ذیربط
 20. مشارکت وهماهنگی با مربیان مراکز آموزش بهورزی وهمکاری درنظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مراقبتهای ادغام یافته سالمندی وشیوه زندگی سالم در سالمندی
 21. مشارکت در طراحی ،پیشنهاد واجرای طرح های تحقیقاتی جهت ارائه راهکارهای اصلاحی
 22. تلاش در جهت انجام برنامه های آموزشی گروههای هدف با هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی با سایر ارگانها ذیربط (استانداری،آموزش وپرورش،بهزیستی ،شهرداری ،کانون باز نشستگان و...)
 23. جمع آوری اطلاعات وامار وتجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده وارائه نتایج به مسئولین مربوطه
 24. تلاش در جلب مشارکت وهمکاری گروههای مردمی وداوطلبی جامعه در جهت اجرای هر چه بهتر برنامه
 25. تهیه وتنظیم گزارش عملکرد برنامه ها جهت ارائه به مقامات ذیربط
 26. تلاش در جهت توسعه وارتقای دانش ومهارت شغلی خود
 27. محاسبه شاخص های برنامه سالمندان ، تجزیه و تحلیل و ارسال به شهرستانهای تحت پوشش
 28. تهیه برنامه بازدید و پایش از شهرستانهای تحت پوشش ، اجرا در زمان مقرر و ارسال پس خوراند
 29. پایش و ارزشیابی برنامه های اجرایی شهرستانهاو گزارش ضعف ها وقوتها
 30. تشکیل و شرکت در کمیته های علمی و فنی
 31. تدوین دستورالعملهای اجرایی و مشارکت در تدوین استانداردها و مقررات بهداشتی و تغذیه ای به منظور مراقبت از سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی سالمندان
 32. تدوین و پیشنهاد طرحهای تحقیقی کاربردی برای شناخت مسایل و مشکلات موجود در برنامه و مشارکت در اجرای آنها
 33. تلاش و پیگیری برای تامین و تدارک منابع و تجهیزات مورد نیاز برنامه ها
 34. تلاش و پیگیری در جلب مشارکت و هماهنگی های متقابل درون و برون بخشی لازم
 35. پیشنهاد و مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزش  مستمر کارکنان
 36. تهیه گزارش عملکرد آموزشی و غیرآموزشی برنامه و ارسال به اداره سالمندان
 37. نظارت بر آموزش استاندارد شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی و ثبت و گزارش دهی آن از طریق نرم افزار
 38. نظارت بر اجرای بسته جدید مراقبت های نوین سالمندان
 39. تلاش و پیگیری در جهت هر چه بهتر برگزار شدن بزرگداشت هفته سالمند
 40. نظارت بر درخواست و توزیع مکملهای موردنیاز سالمندان
 41. پیگیری و توزیع اعتبارات برنامه
 42. تعیین نیازهای آموزشی شغلی کارکنان و نظارت بر اجرای آن
 43. همکاری با سایر مدیریتها و گروهها به منظور بهبود و ارتقاء شاخص ها
 44. همکاری و مشارکت در برنامه ریزیهای تفضیلی معاونت بهداشت
 45. همکاری وهماهنگی جهت برگزاری کمیته ها و شوراهای سالمندی 
 46. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق
 47. مشارکت در برنامه ریزی عملیاتی متناسب با شرایط ونیازهای منطقه ای میانسالان
 48. مشارکت در تدوین استانداردها دستوروالعملهای اجرایی در چهار چوب ضوابط تعیین شده در خصوص خدمات نوین میانسالان
 49. بررسی آمار مرگ 30 تا70سال
 50. نظارت وبازدید از واحدهای مختلف اجرایی به منظورانطباق با دستورالعملهای صادره
 51. پایش وارزشیابی برنامه ها اجرایی پیش بینی شده خدمات نوین میانسالان
 52. بررسی وپایش  اجرای برنامه پاپ اسمیر
 53. کمک در امر تهیه پروتکل های آموزشی برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندی بر اساس نیازهای منطقه ای بدست آمده از مطالعات بررسی ها
 54. تهیه ملزومات اجرای برنامه پاپ اسمیر
 55. همکاری در امر آموزش وبازآموزی نیروی انسانی رده های مختلف بهداشتی استان در خصوص برنامه خدمات نوین میانسالان
 56. مشارکت دراجرای برنامه های بهداشتی مربوطه وبررسی مشکلات ونا رسایی های موجود وارائه پیشنهاد وراهکارها ی اصلاحی
 57. همکاری در تشکیل وشرکت درکمیته های علمی وفنی خدمات نوین میانسالان 
 58. نظارت برنحوه اجرای برنامه های اموزشی خدمات نوین میانسالان
 59. کمک در امر اجرای برنامه های آموزش همگانی ونظارت برنحوه اجرای آن
 60. مشارکت در طراحی،تهیه وتدوین مفاد و ابزار کمک آموزشی مربوطه
 61. تلاش وپیگیری در جلب مشارکت در هماهنگی های درون بخشی واقدام لازم برای تامین وتدارک منابع مورد نیاز برنامه های ذیربط
 62. تلاش وپیگیری در جلب مشارکت در هماهنگی های برون بخشی واقدام لازم برای تامین وتدارک منابع مورد نیاز برنامه های ذیربط
 63. مشارکت وهماهنگی با مربیان مراکز آموزش بهورزی وهمکاری درنظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی خدمات نوین میانسالان
 64. مشارکت در طراحی ،پیشنهاد واجرای طرح های تحقیقاتی جهت ارائه راهکارهای اصلاحی
 65. تلاش در جهت انجام برنامه های آموزشی سلامت زنان  با هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی با سایر ارگانها ذیربط
 66. تلاش در جهت انجام برنامه های آموزشی سلامت مردان  با هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی با سایر ارگانها ذیربط
 67. جمع آوری اطلاعات وامار وتجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده وارائه نتایج به مسئولین مربوطه
 68. تلاش در جلب مشارکت وهمکاری گروههای مردمی وداوطلبی جامعه در جهت اجرای هر چه بهتر برنامه
 69. تهیه وتنظیم گزارش عملکرد برنامه ها جهت ارائه به مقامات ذیربط
 70. تلاش در جهت توسعه وارتقای دانش ومهارت شغلی خود
 71. محاسبه شاخص های برنامه سلامت میانسالان  ، تجزیه و تحلیل و ارسال به شهرستانهای تحت پوشش
 72. تهیه برنامه بازدید و پایش از شهرستانهای تحت پوشش ، اجرا در زمان مقرر و ارسال پس خوراند
 73. پایش و ارزشیابی برنامه های اجرایی شهرستانهاو گزارش ضعف ها وقوتها
 74. تشکیل و شرکت در کمیته های علمی و فنی
 75. تدوین دستورالعملهای اجرایی و مشارکت در تدوین استانداردها و مقررات بهداشتی و تغذیه ای به منظور مراقبت از سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی سلامت زنان ومردان
 76. تدوین و پیشنهاد طرحهای تحقیقی کاربردی برای شناخت مسایل و مشکلات موجود در برنامه و مشارکت در اجرای آنها
 77. تلاش و پیگیری برای تامین و تدارک منابع و تجهیزات مورد نیاز برنامه ها
 78. تلاش و پیگیری در جلب مشارکت و هماهنگی های متقابل درون و برون بخشی لازم
 79. پیشنهاد و مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزش  مستمر کارکنان
 80. تهیه گزارش عملکرد آموزشی و غیرآموزشی برنامه و ارسال به اداره سلامت میانسالان
 81. نظارت بر اجرای بسته جدید مراقبت های نوین میانسالان
 82. تلاش و پیگیری در جهت هر چه بهتر برگزار شدن بزرگداشت هفته سلامت زنان
 83. تلاش و پیگیری در جهت هر چه بهتر برگزار شدن بزرگداشت هفته سلامت مردان
 84. نظارت بر درخواست و توزیع مکملهای موردنیاز میانسالان
 85. پیگیری و توزیع اعتبارات برنامه
 86. تعیین نیازهای آموزشی شغلی کارکنان و نظارت بر اجرای آن
 87. همکاری با سایر مدیریتها و گروهها به منظور بهبود و ارتقاء شاخص ها
مریم جوانی

مریم جوانی

کارشناس مامایی
کارشناس مسئول سلامت مادران


شرح وظایف
x
 1. تدوين برنامه عملیاتی واحد سلامت مادران
 2. برنامه ریزی جهت برگزاری  و مشارکت در کمیته  های  دانشگاهی سلامت مادران
 3. برنامه ریزی و هماهنگی های جهت گرامیداشت روز جهانی ماما و تقدیر از پرسنل شاخص
 4. برنامه ریزی آموزش نیروهای جدیدالورود و دانشجویان
 5. برنامه ریزی و برآورد برای رفع کمبودها و نیاز ها در هنگام بروز حوادث و بحران نظیر تجهیزات، نیروی انسانی، وسیله نقلیه، داروها و اقلام مورد نیاز
 6. تطبیق اسناد بالادستی، دستورالعمل هاي کشوری با مقتضیات دانشگاه و تهیه استاندارد و ضوابط در برنامه ها
 7. ارسال آخرین دستورعمل ها و بخشنامه ها به شبکه های تابعه، سایر معاونت ها، گروه های آموزشی، انجمن های علمی 
 8. تعیین اولويت هاي پژوهشی در راستاي سیاست هاي ابلاغی و مشكلات منطقه اي مرتبط با سلامت جمعیت و خانواده.
 9. همکاری در اجرای طرح های پژوهشی
 10. انجام مطالعات مستمر و انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط با برنامه سلامت مادران
 11. مشارکت در سازماندهی نیروي انسانی مرتبط با برنامه به منظور ارائه خدمات در سطوح ستادي و محیطی
 12. پیگیری وصول و هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته با هماهنگی مدیریت بر اساس شرح هزینه اعتبار
 13. همکاری در برآورد خرید مکمل های غذایی مورد نیاز مادران باردار و تازه زایمان کرده بر اساس دستور عمل های کشوری
 14. استخراج موارد عدم هم خوانی بسته خدمتی ابلاغی با خدمات سامانه سیب و انعکاس به وزارت متبوع
 15. شرکت در جلسات درون واحدی، گروه و سایر واحد های معاونت بهداشتی با آمادگی لازم
 16. پیگیری و تشکیل جلسات هماهنگی با کارشناسان سلامت مادران ستاد شبکه های بهداشت و درمان، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و تنظیم و بایگانی منظم صورتجلسات
 17. برآورد و پیگیری تامین فرم/ دفاتر ثبت و ارجاع و پس خوراند مورد نیاز مراکز
 18. استفاده از فن آوري اطلاعات و تسريع در انجام امور از طريق هماهنگی ايجاد سامانه هاي الكترونیكی
 19. چاپ مقاله، مطلب علمی یا خبر در جراید، مطبوعات، خبرنامه دانشگاه و یا سایت معاونت بهداشتی
 20. تهیه بانک اطلاعات کارشناسان سلامت مادران ستاد شبکه های بهداشت و درمان تابعه  و شهرستان های  مجاور و به روز رسانی مستمر آن
 21. تقدیر از پرسنل و پیگیری صدور تشویقی پرسنل فعال و شاخص 
 22. هماهنگی درون، بین و برون بخشی در جهت اجراي سیاست هاي  مرتبط با برنامه سلامت مادران، تنظیم صورت جلسات و پی گیری مصوبات تا حصول نتیجه
 23. انجام هماهنگی با مجمع خیرین و حمایت مالی مادران از باردار پرخطر بی بضاعت شبکه های بهداشت و درمان تابعه
 24. هماهنگی عقد توافق نامه و تفاهم نامه های مورد نیاز و مشترک با سایر دستگاه ها در برنامه سلامت مادران حسب مورد و ضرورت
 25. هماهنگی دریافت اطلاعات مورد نیاز از کارشناس ستادی شهرستان ها در زمان بروز حوادث و بحران ها
 26. هماهنگی در جهت پیش بینی نیازها و رفع کمبود ها (تجهیزات، نیروی انسانی، داروهای مورد نیاز)
 27. هماهنگی گرفتن پذیرش از بیمارستان و همکاری در انتقال سریع آسیب دیدگان در زمان بروز حوادث و بحران
 28. تدوین بانک اطلاعات مادران باردار و تازه زایمان کرده پرخطر برای زمان بروز حوادث و بحران ها و به روز رسانی مستمر آن
 29. استخراج فعالیت ها از برنامه عملیاتی واحد به صورت ماهیانه، تعیین درصد پیشرفت برنامه
 30. بارگزاری مستندات مربوط به فعالیت های برنامه عملیاتی در سامانه پایش و رصد مستمر سامانه پایش