امروز : 31 تیر 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی واحد آمار

آمار به عنوان یکی از مهم ترین ابزار بررسی و ارزیابی فعالیت­ های گذشته و حال سازمان­ ها می باشد و از آنجا که یکی از اصلی ترین رسالت های دانشگاه های علوم پزشکی، ارتقاء سطح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی است لذا یکی از بارزترین شالوده های دستیابی به این امر، در اختیار داشتن آمار و اطلاعات با کیفیت می باشد.

گرد آوری صحیح و دقیق داده های نظام سلامت، هم بر کارآیی و هم بر اثربخشی فرآیند تصمیم­ گیری تاثیر به سزایی دارد

مفهومی‌که مردم عادی از آمار دارند شامل گردآوری مقداری اطلاعات و نمایش آنها بصورت جدول و نمودار و در یک مفهوم وسیعتر ارائه پاره ای مشخصات عددی چون میانگین ، درصد ها و غیره است ولی می‌توان تعریف جامع تر آمار را بصورت زیر بیان نمود:

آمار به عنوان یک علم عبارت است از مطالعه و بررسی برای مفهوم دادن به داده ها و محاسبه مقادیر عددی که هر کدام بیانگر خاصیتی از جامعه و طبیعت اسنه آنچه مردم عادی می‌پندارند که امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی و روبرو شدن با حجم زیادی از اطلاعات ، علوم و فنون مختلف دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند بنابراین به علت ماهیت ابزاری علم آمار همه علوم جهت پیشبرد اهداف خود بنوعی به این علم نیاز دارند و ازاین رو آمار در تصمیم گیری برنامه ریزی و انتخاب بهترین استراتژی ، جایگاهی ویژه دارد.

بهره وری

پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور و جامعه ای در گرو داشتن دانش، تکنولوژی و استفاده بهینه و مطلوب از ظرفیت ها و امکانات موجود است. در این راستا بهره گیری صحیح و اصولی از منابع، استعدادها و سرمایه های انسانی ، امری ضروری و بایسته خواهد بودبهره وری را میتوان استفاده مطلوب و بهینه از امکانات، سرمایه ها، منابع و فرصت ها و یا ارائه خدمات تعریف نمود.

به بیان دیگر بهره وری تلفیق عینی"کارایی" و " اثر بخشی" است. یعنی " انجام درست کار درست"

کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و امنیت نیازمند این است که اطلاعات صحیح در زمان درست، برای تصمیم‌های مدیریت سیستم‌های سلامت، در دسترس باشند.

نظارت و مدیریت مداوم استاندارد داده‌ها و محتویات کلید تضمین این است که اطلاعات قابل استفاده و عملی باشند.

تصمیم‌گیری درست و مدیریت بهره‌ور نیازمند اطلاعات به روز، مستند و یکپارچه بوده تا بتوان با تصمیمات درست و منطقی بهترین خدمات را به مردم ارایه داد.

امروزه در حوزه سلامت، با عنایت به کمبود همیشگی منابع و لزوم توجه به ارتقای مستمر کیفیت خدمات و رضایت بیماران، توجه به مقوله بهره وری به یک نیاز و رویکرد پایه تبدیل شده است

هدف از اجرای فعالیت ها و اقدامات در حوزه بهداشت ارائه خدماتی است که بتواند تغییرات مثبت در کیفیت زندگی مردم ایجاد کند