امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی برنامه طب ایرانی

ارتقای سلامت و کاهش بار بیماری ها مستلزم افزایش سطح سواد سلامت مردم و  تغییر رفتار سلامت آن ها است. امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی مردم، آلودگی محیط زیست، افزایش استرس‌های محیطی، کم تحرکی علی‌رغم کنترل بیماری‌های واگیر و عفونی، افزایش شاخص امید زندگی و تغییر ساختار نسبی جمعیت به سمت سالمندی، بار بیماری‌های غیرواگیر افزایش یافته است؛ که سالانه هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند. طب سنتی ایرانی سلامت محور بوده و بسیاری از اموزه های آن مبتنی بر اصلاح سبک زندگی است .در این برنامه توانمند سازی آموزشی دست اندرکاران نظام سلامت به منظور  استفاده از ظرفیت منطقی ارائه  خدمات طب ایرانی از طریق نظام شبکه ، گامی در راستای افزایش سطح سواد سلامت مردم خواهد بود. علاوه بر این زمینه بهره­مندی هرچه بهتر و بیشتر مردم از ظرفیت خدمات تایید شده، در دسترس و ارزان طب ایرانی فراهم می‌شود. طبق ابلاغ وزارتی گروه هدف برنامه طب ایرانی جمعیت بالای 6 ساله خواهد بود. تکمیل شناسنامه سبک زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی در 80 درصد جمعیت مذکور و افزایش دانش و اصلاح نگرش برای داشتن شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه‌های طب ایرانی در 20 درصد جمعیت تحت پوشش از اهداف برنامه است  .بسته خدمات ترویج زندگی سالم بر اساس اموزه های طب ایرانی  بر اساس 6 اصل حفظه الصحه یا نگهداشت تندرستی است که  شامل مراقبت از نظر هوا و محیط زیست ، خواب و بیداری ، خوردن و آشامیدن، حرکت و سکون ، حفظ مواد ضروری در بدن و دفع مواد غیر ضروری از بدن و جنبه روحی و روانی می باشد که در مراکز و پایگاههای تحت پوشش توسط مراقبین سلامت و بهورزان به مردم ارائه خواهد شد . این برنامه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در فاز اول آموزشی از اسفند سال 1401 اغاز شده است و طی برگزاری کارگاههای آموزشی با حضور متخصصین طب سنتی از هسته اموزشی دانشکده طب سنتی ، پرسنل ارائه دهنده خدمات، در کلیه مراکز و شبکه ها تحت آموزش قرار خواهند گرفت و با  ورود شناسنامه در سامانه سیب و امکان ثبت خدمات طب ایرانی در اینده نزدیک ،  این برنامه در تمامی شبکه ها و مراکز تسری خواهد یافت و در دستور کار ارائه خدمت در کلیه مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت تحت پوشش قرار خواهد گرفت .