امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی برنامه سلامت میانسالان

گروه سنی ۵۹-۳۰ سال میانسال اطلاق می ­شود که بر اساس سرشماری سال ۹۵ میانسالان ۳۷.۷% از جمعیت کل استان را به خود اختصاص داده­ اند. از یک سو به دلیل روند رو به رشد جمعیت میانسال و سالمند و افزایش تعداد میانسالان کشور و از سوی دیگر با توجه به این که اکثر گروه­ های مولد و شاغل که مسئولیت اجتماعی بر عهده دارند در این گروه سنی قرار دارند، توجه به سلامت آنان از بعد اقتصادی و تولیدی اهمیت ویژه ای دارد. شیوه زندگی این گروه سنی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم در دیگر گروه ­های سنی و گروه­ های هدف سایر برنامه­ های بهداشتی دارد، بنابراین برنامه­ ریزی برای سلامت میانسالان، از بسیاری از عوارض و پیامدها در جامعه پیشگیری خواهد کرد. امروزه تلاش جهت کاهش مرگ و میر ناشی از بروز بیماری ­ها و ناتوانی ­های این دوران یکی از اهداف بهداشتی کشور است. در این عرصه آموزش شیوه صحیح زندگی، تغذیه سالم، فعالیت بدنی، غربالگری بیماری ­ها و سرطان ­ها جایگاه ویژه ­ای دارد. آشنایی با تغییرات جسمی، روحی و روانی در طی دوره­ های مختلف زندگی به ویژه در زنان، به آنان کمک می­ کند که بدانند چه چیزی در انتظار آن ­هاست و بتوانند با آمادگی بیشتری خود را با این تغییرات تطبیق دهند و از زندگی خود به اندازه کافی لذت ببرند. زنان و مردان در برخورداری از سلامت و بهداشت به یک اندازه محق هستند و آموزش و ارائه مراقبت­­ های بهداشتی پیشگیرانه در کل زندگی اهمیت دارد. برنامه ­­ریزی و اقدام جهت آموزش و مراقبت میانسالان حداقل تلاشی است که می­ توان برای سلامت آنان انجام داد.

اهداف

     ۱. افزایش امید زندگی سالم

♦ کاهش میزان مرگ۷۰-۳۰سال به مقدار۱۰% تا پایان برنامه ششم

    ۲. ارتقای سلامت همه ­جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی

♦ افزایش پوشش مراقبت گروه­ های سنی به میزان 90% جمعیت میانسالان در هر سال 

خدمات برنامه سلامت میانسالان

♦ مراقبت ادغام یافته سلامت میانسالان در زنان و مردان ۵۹-۳۰ساله شامل تن ­سنجی، ارزیابی الگوی تغذیه و فعالیت ­بدنی، غربالگری دخانیات و سوء­ مصرف مواد، غربالگری سلامت روان و غربالگری سرطان­ های رایج 

♦ آموزش شیوه زندگی سالم شامل فعالیت­ بدنی، تغذیه، پیشگیری از استعمال دخانیات، سلامت روان، خود­ارزیابی و خود­مراقبتی