امروز : 08 مهر 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

آموزش سلامت یکی از اجزای ارتقای سلامت و یکی از بهترین ابزارهای لازم برای سلامتی جامعه به حساب می آید. آموزش سلامت دعوتی است عام برای بالا بردن کیفیتها و استانداردهای زندگی و مشارکت مردم در فعالیتهای بهداشتی به طوریکه مردم نیازهای واقعی و اساسی خود را بشناسند و از ورای دیوار بلند ناآگاهی ها و باورهای نادرست به دشت دانش و آگاهی برسند و برای بهبود و اصلاح زندگی خویش تلاش کرده و به زندگی خود رنگی تازه بخشند.