امروز : 11 اسفند 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 

معرفی آموزش سلامت

آموزش بهداشت به معنای ترکیبی از تجارب یادگیری و آموزشی برنامه ­ریزی شده به منظور پشتیبانی از افراد،گروه­ها و جوامع به منظور کسب داده­ ها و مهارت­های مورد نیاز برای تسهیل اعمال داوطلبانه که منجر به سلامت می شود، می­‌باشد.

ارتقای سلامت به معنای ترکیبی طراحی شده از مکانیسم­های آموزشی، سیاسی، محیطی، ساختاری یا سازمانی است که از فعالیت­ها یا شرایط زندگی منجر شونده به سلامت افراد، گروه­ها و جوامع، پشتیبانی و حمایت می­‌کند.

 آموزش بهداشت یکی از اجزای ارتقای سلامت و یکی از بهترین ابزارهای لازم برای سلامتی جامعه به حساب می آید. آموزش بهداشت جزء مهم ارتقای سلامت بوده و همواره در دل آن جای دارد.