امروز : 11 اسفند 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر مهدی دلاوری
معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت
دکتری انگل شناسی
دکتر مهدی دلاوری
شرح وظایف:
 1. طرح گسترش و اصلاح واحدهای بهداشتی مطابق با تغییرات توزیع جمعیت و سهولت دستیابی افراد جامعه به خدمات بهداشتی
 2. مدیریت و برنامه ریزی مراقبت کودکان، مادران باردار و شیرده و ارائه خدمات تنظیم خانواده به کلیه مادران در سنین باروری
 3.  نظارت و کنترل بهداشت محیط امکان عمومی و تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت آب، هوا و دفع بهداشتی زباله
 4.  تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی بر اساس سیاستهای کشوری و ابلاغ به کلیه شبکه های استان
 5.  جمع آوری و بررسی گزارشهای فعالیتهای مراکز بهداشت ، اعلام نتایج و تهیه گزارشات برای مسئولین
 6. کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه ای و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها
 7.  توسعه آموزش سلامت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شیوه زندگی سالم
 8.  تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه
 9.  برآورد، تهیه و تدارک دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
 10.  نظارت و ارزشیابی بر کلیه فعالیتهای فنی و اداری مالی واحدهای تابعه در سطح استان
 11.  برنامه ریزی و پیگیری برنامه های سلامت دانش آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش
 12.  شناسایی و طبقه بندی مشکلات بهداشتی منطقه به همراه مشکلات اجرایی و فنی
 13.  تدوین و پیگیری اجرای برنامه های سلامت روان (mental health) در سطح جامعه
 14.  مدیریت برنامه های بهبود تغذیه جامعه به منظور اصلاح عادات و سبد غذایی جامعه
 15.  مدیریت اطلاعات و آمار در سیستم شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها
 16. نظارت وکنترل عوامل زیان آور شغلی در محیطهای شغلی
 17.  شرکت در طرح و تکمیل آموزش پزشک جامعه نگر در واحدها
 18.  تهیه و تکمیل تحقیقات ملی در زمینه فیلدهای بهداشتی منطقه