امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

برنامه ریزمغذی ها

اهداف کلی:

 1- پیشگیری از کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن در گروه های آسیب پذیر

2- پیشگیری از کمبود ویتامین های A و D در گروه های آسیب پذیر

3- حصول اطمینان از دریافت ید کافی در جامعه

 

اهداف اختصاصی:

  1. کاهش شیوع کمبود آهن در گروههای آسیب پذیر به میزان 10% وضع موجود
  2. ارتقاء اگاهی کارکنان بهداشتی درزمینه کمبودآهن و روش های پیشگیری وکنترل آن
  3. ارتقاء اگاهی های کارکنان بهداشتی درزمینه کمبود ویتامین D و A و روش های پیشگیری وکنترل آنها
  4. ارتقاء اگاهی های گروههای هدف در زمینه کمبود ویتامین D و روش های پیشگیری وکنترل آن
  5. ارتقاء اگاهی وعملکرد معلمین، مراقبین بهداشت مدارس، مربیان مهد کودک ها و کارکنان سایر بخش ها درزمینه کمبود ویتامینD  و روش های پیشگیری وکنترل آن
  6. افزایش آگاهی تغذیه ای  دانش آموزان درزمینه کمبود آهن و ویتامین D و روشهای پیشگیری وکنترل آنها
  7. حفظ و ارتقاء پوشش مصرف نمک یددار به نحوی که حداقل 95 درصد خانوارهای شهری و روستایی کشور از نمک یددار تصفیه‌شده استفاده نمایند.
  8. افزایش آگاهی و عملکرد کارکنان بین بخشی و درون بخشی در زمینه اختلالات ناشی از کمبود ید و مصرف نمک یددار تصفیه شده
  9. افزایش آگاهی خانوارها در زمینه نحوه مصرف و نگهداری صحیح نمک یددار