امروز : 31 تیر 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محبوبه عبداللهی

محبوبه عبداللهی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مسئول امور اداری


شرح وظایف
x
 1. نظارت بر حسن انجام امور واحدهاي تحت سرپرستي
 2. سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
 3. انجام مكاتبات اداري
 4. پاسخگويي شفاهي و تلفني در جهت رفع ابهامات اداري و توجيه قانوني همكاران
 5. ساماندهي و برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني واحدها
 6. بازنگري تشكيلات سازماني معاونت
 7. تشكيل جلسات داخلي به منظور انجام بهتر امور و ايجاد هماهنگي درون بخشي
 8. تهیه و تنظیم لیست اضافه کار کارکنان و هماهنگی جهت اختصاص اضافه کار تشویقی و مبتنی بر عملکرد به واحدهاب
 9. تهيه آمار و گزارشات مربوط به عملكرد واحدهای تحت سرپرستی و ارائه به مقام ما فوق
 10. انجام تحقیقات لازم در زمینه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع انسانی و افزایش بازده نیروها
 11. تهیه بانک اطلاعاتی پرسنل و مدیران
 12. بررسی و اعلام نیاز به نیروی طرحی در حوزه معاونت بهداشتی ( پزشک، دندانپزشک ، کارشناس بهداشت عمومی، کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای، کاردان یا کارشناس بهداشت محیط ، کاردان مبارزه با بیماری ها ، کاردان مامایی)
 13. اعلام نظر جهت انتقال ، جابجایی موقت و دائم نیرو ها ، مرخصی طولانی مدت
 14. بررسی درخواست های پرسنل (در خصوص مجوز ادامه تحصیل_ اعمال مدرک تحصیلی – تغییر عنوان پست سازمانی و ...) و طرح در کمیته مربوطه
 15. برآورد نیاز و تعیین اولویت های نیروی انسانی در نیروی مرکز بهداشت و شبکه با توجه به تعداد ترخیص ، جذب سال های قبل ، تعداد پست های موجود هر مرکز و سهمیه تعیین شده از وزارت متبوع
 16. انجام هماهنگی های مختلف با واحد های ستادی و مراکز جهت جابجایی و انتقال نیروها
 17. پیگیری  جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق استخدام ، عقد قرارداد، ...
 18. توجیه و راهنمایی نیرو های جدیدالورود در خصوص محل خدمت و نحوه ارائه خدمت
 19. نظارت بر حسن اجرای عادلانه توزیع نیرو در بین واحدهای تابعه
 20. تشکیل جلسات کمیته نقل و ا نتقالات و پیگیری مشکلات جابجایی نیروها در اسرع وقت
 21. اعلام نظر در مورد تغییر شغل نیروها با توجه به توان و تخصص آنها
 22. انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها ، آموزش ، مهندسی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم
 23. تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحد های ذیربط
 24. تایید پیش نویس احکام کارگزینی، ماموریت روزانه، مرخصی ها و .... با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 25. انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
 26. برنا مه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 27. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام برنامه های مورد نظر
 28. شرکت در کمیسیون ها وجلسات مختلف
 29. اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 30. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 31. انجام سایر وظایف و امور مربوطه حسب دستور مقام مافوق

 

جواد شاهین مهر

جواد شاهین مهر

کارشناسی مدیریت بازگانی
کارگزین


شرح وظایف
x
 1. بررسی حضور و غیاب پرسنل شرکتی و بررسی غیبت، تاخیر ، تعجیل یا کسر کار
 2. تنظیم لیست انجام کار پرسنل شرکتی
 3. تنظیم لیست بازخرید سنوات، مانده مرخصی، پاداش پایان سال و .. پرسنل شرکتی
 4. اعلام تاریخ شروع به کار، پایان کار و معرفی پرسنل شرکتی به هسته گزینش دانشگاه
 5. انجام سایر امور مربوطه حسب دستور مقام مافوق
حسین سعیدی

حسین سعیدی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
کارشناس امور اداری


شرح وظایف
x
 1. صدور احكام پرسنلي تغییر حقوق ومزایا، ارتقا طبقه ،رتبه، احتساب سنوات و ....
 2. بررسي پرونده پرسنل از نظر ارتقاء طبقه ورتبه واحتساب سنوات، اعمال مدرك تحصيلي ، احتساب سوابق
 3. انجام امور مربوط به تمديد قرارداد استخدام پيماني
 4. تنظیم لیست حق فنی کارشناسان بهداشت محیط، حرفه ای تغذیه
 5. انجام امور مربوط به تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی وآزمایشی به رسمی قطعی
 6. انجام امور مربوط به بازنشستگی کارکنان ،تنظیم فرم بازنشستگی کارکنان دارای شرایط بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور
 7. تنظیم صورت جلسات جاریزی پست های سازمانی با هماهنگی مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری دانشگاه
 8. تنظیم لیست مربوط به آمار پرسنلی
 9. انجام مکاتبات اداری مربوط به شروع به کار وپایان کار پرسنل وتغییر صندوق بازنشستگی
یاسر تقی زاده سن سنی

یاسر تقی زاده سن سنی

کارشناسی حسابداری
مسئول سامانه حضور وغیاب


شرح وظایف
x
 1. تنظيم ليست گواهي انجام كار، بن غير نقدي، حق لباس، مهد کودک و .... کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی
 2. بررسی حضور غیاب پرسنل ،تهیه گزارش غیبت ، تاخیر وتعجیل و ... کارکنان
 3. صدور مانده مرخصي سالانه
 4. برگزاري دوره هاي آموزشي جهت افزايش سطح معلومات پرسنل در زمينه قوانين و مقررات استخدامي، ضوابط تمديد قرارداد، نحوه کار با سامانه تردد و....
 5. بررسی در خواست های مربوط به استعلاجی کارکنان و مطابقت با گواهی پزشک معالج وثبت در سامانه
 6. ثبت وانتقال اثر انگشت کارکنان جدید الورود یا جابه جا شده بین مراکزوواحدهای تابعه مطابق با ابلاغ صادره وتنظیم چارت سازمانی پرسنل جدید الورود ،تعریف مقام مسئول و...
 7. پاسخگویی تلفنی وحضوری به ارباب رجوع جهت رفع مشکلات مربوط به سامانه تردد
مرضیه پولاد سنج

مرضیه پولاد سنج

فوق دیپلم مدیریت دولتی
مسئول سامانه حضور وغیاب


شرح وظایف
x
 1. تنظيم ليست گواهي انجام كار، بن غير نقدي، حق لباس، مهد کودک و .... کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی
 2. بررسی حضور غیاب پرسنل ،تهیه گزارش غیبت ، تاخیر وتعجیل و ... کارکنان
 3. صدور مانده مرخصي سالانه
 4. برگزاري دوره هاي آموزشي جهت افزايش سطح معلومات پرسنل در زمينه قوانين و مقررات استخدامي، ضوابط تمديد قرارداد، نحوه کار با سامانه تردد و....
 5. بررسی در خواست های مربوط به استعلاجی کارکنان و مطابقت با گواهی پزشک معالج وثبت در سامانه
 6. ثبت وانتقال اثر انگشت کارکنان جدید الورود یا جابه جا شده بین مراکزوواحدهای تابعه مطابق با ابلاغ صادره وتنظیم چارت سازمانی پرسنل جدید الورود ،تعریف مقام مسئول و...
 7. پاسخگویی تلفنی وحضوری به ارباب رجوع جهت رفع مشکلات مربوط به سامانه تردد
زینب بزرگی نژاد کامی

زینب بزرگی نژاد کامی

کارشناسی پرستاری
کارشناس مهندس مشاغل


شرح وظایف
x
 1. بررسی پرونده پرسنلی کارکنان جهت تعیین تاریخ ارتقا طبقه ورتبه ایشان و انجام امور مربوطه از ثبت نام در سامانه مهندسی مشاغل تا ارجاع به کارشناس مسئول مهندسی مشاغل جهت طرح در کمیته مربوطه
 2. پیگیری امور مربوط به ارزیابی عملکرد سالیانه پرسنل از ثبت نام در سامانه تا تایید نهایی
 3. مطالعه دستورالعمل های جدید ارزیابی عملکرد واطلاع رسانی وآموزش به کارکنان
 4. بررسی اعتراضات کارکنان نسبت به نمره ارزشیابی وطرح در کمیته مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه
هانیه هارون زاده

هانیه هارون زاده

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناس مهندسی مشاغل


شرح وظایف
x
 1. بررسی پرونده پرسنلی کارکنان جهت تعیین تاریخ ارتقا طبقه ورتبه ایشان و انجام امور مربوطه از ثبت نام در سامانه مهندسی مشاغل تا ارجاع به کارشناس مسئول مهندسی مشاغل جهت طرح در کمیته مربوطه
 2. پیگیری امور مربوط به ارزیابی عملکرد سالیانه پرسنل از ثبت نام در سامانه تا تایید نهایی
 3. مطالعه دستورالعمل های جدید ارزیابی عملکرد واطلاع رسانی وآموزش به کارکنان
 4. بررسی اعتراضات کارکنان نسبت به نمره ارزشیابی وطرح در کمیته مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه

 

نرگس رمضانی فینی

نرگس رمضانی فینی

دیپلم بهیاری
متصدی امور دفتری


شرح وظایف
x
 1. تايپ كليه نامه ها و مكاتبات اداري
 2. صدور گواهي جهت معرفي پرسنل به موسسات آموزشي ، رفاهي و غيره
 3. تنظیم درخواستهای پرسنل( تهیه کارتابل ، درخواست کالا و خدمات، ...) و ارجاع به مسئول مربوطه
 4. پیگیری امور مربوط به تسویه حساب کارکنان خروجی
 5. پیگیری جهت صدور ابلاغ کارکنان مطابق پیشنهاد مسئول مربوطه یا مصوبات کمیته هاش
امیر حسین فقدانی

امیر حسین فقدانی

دیپلم ادبیات و علوم انسانی
متصدی امور دفتری و بایگانی


شرح وظایف
x
 1. تشکیل وتهیه پرونده های پرسنلی برای کلیه پرسنل جدید الورود
 2. انجام امور مربوط به بایگانی پرونده های پرسنلی رسمی –پیمانی- قرار دادی -طرحی –شرکتی
 3. بایگانی نامه ها ومکاتبات اداری
 4. برگ شمار پرونده کارکنان بازنشسته-خروجی وانتقالی و ارسال به واحد مربوطه
 5. تهیه زونکن بایگانی محرمانه و یایگانی مکاتبات مربوطه
موسی کریمی

موسی کریمی

کارشناسی مدیریت سلامت و ایمنی محیط زیست
متصدی امور دفتری


شرح وظایف
x
 1. دريافت و تحويل نامه هايي كه از طريق ساير واحد هاي تحت پوشش دانشگاه و ساير ادارت شهرستان به اين مركز ارسال مي گردد.
 2. توزيع نامه هاي داخل و خارج معاونت
 3. ثبت و ارجاع نامه های واصله از ارباب رجوع
ابوالفضل مطهریان

ابوالفضل مطهریان

کارشناسی
مسئول واحد خدمات و نقلیه


شرح وظایف
x
 1. کنترل و نظارت بر کارکرد نیروهای خدماتی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان
 2. تقسیم کار وتعیین محل خدمت پرسنل خدمات تحت پوشش
 3. نظارت بر کارکرد نیروهای واحد تاسیسات
 4. پیگیری مشکلات تاسیساتی مراکز تحت پوشش
 5. کنترل و نظارت برکارکرد رانندگان اداری
 6. نظارت  برنحوه استفاده از اتومبیل های تحت کنترل واحد نقلیه
 7. نظارت مستقیم برنگهداری وسائل نقلیه و درخواست ها و تعمیرات خودروها
 8. نظارت بر انجام امور بیمه خودروها و تصادفات نقلیه تحت پوشش