امروز : 31 تیر 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 

نقشه جامع ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاههای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                                       

                                                                                                                                                                  

نام شهرستان

نام آزمایشگاه

سطح بندی

سطح 3

سطح 2

سطح 1

کاشان

مرکز بهداشت شهرستان کاشان

*

 

 

کاشان

مسلم بن عقیل تخصصی (تشخیص سل و مولکولی)

*

 

کاشان

فاطمیه زیدی

 

آب شناسی

کاشان

فاطمه الزهراء محمود آباد (مشکات)

 

 

*

کاشان

شمس آبادی قمصر

 

 

*

کاشان

برزک

 

 

*

کاشان

جوشقان استرک

 

 

*

کاشان

جوشقان قالی

 

 

*

کاشان

امام حسن (ع)کامو

 

 

*

کاشان

قهرود

 

 

*

آران و بیدگل

شبکه بهداشت آران و بیدگل (سل)

 

*

 

آران و بیدگل

ابوزیدآباد

 

 

*

آران و بیدگل

ثامن الحجج نوش آباد

 

 

*

آران و بیدگل

کریمشاهی سفیدشهر

 

 

*

آران و بیدگل

جوادالائمه (ع)

 

 

*