امروز : 31 تیر 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گزارش تصویری اجرای پویش ملی غربالگری فشار خون و دیابت در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل

پویش ملی سلامت و غربالگری فشارخون بالا ودیابت در بازار رورز کاشان توسط مرکز بهداشت شهرستان کاشان پویش ملی سلامت و غربالگری فشارخون بالا ودیابت در بازار رورز کاشان توسط مرکز بهداشت شهرستان کاشان پویش ملی سلامت و غربالگری فشارخون بالا و دیابت در شرکت کانی کاو توسط مرکز بهداشت روستای سن سن پویش ملی سلامت و غربالگری فشارخون بالا ودیابت در بازار رورز کاشان توسط مرکز بهداشت شهرستان کاشان پویش ملی سلامت و غربالگری فشارخون بالا و دیابت در شرکت کانی کاو توسط مرکز بهداشت روستای سن سن پویش ملی سلامت و غربالگری فشارخون بالا و دیابت در شرکت کانی کاو توسط مرکز بهداشت روستای سن سن پویش ملی سلامت و غربالگری فشارخون بالا و دیابت در شرکت کانی کاو توسط مرکز بهداشت روستای سن سن پویش ملی سلامت و غربالگری فشارخون بالا ودیابت ویژه کارکنان اداره مالیات توسط مرکز بهداشت شهرستان کاشان پویش ملی سلامت و غربالگری فشارخون بالا ودیابت ویژه کارکنان اداره مالیات توسط مرکز بهداشت شهرستان کاشان پویش ملی سلامت و غربالگری فشارخون بالا ودیابت ویژه کارکنان فرمانداری شهرستان کاشان توسط مراقبین سلامت پایگاه سلامت معنوی  اجرای پویش ملی فشار خون و دیابت در روستای بارونق توسط  بهورز مرق با همکاری بهداشت محیط اجرای پویش ملی سلامت وغربالگری فشارخون ودیابت درمدرسه شهیدامامی جوشقان توسط پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت شهیدزارع جوشقان اجرای پویش ملی سلامت وغربالگری فشارخون ودیابت درمدرسه شهیدامامی جوشقان توسط پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت شهیدزارع جوشقان اجرای پویش ملی سلامت وغربالگری فشارخون ودیابت درمدرسه شهیدامامی جوشقان توسط پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت شهیدزارع جوشقان جرای پویش ملی سلامت وغربالگری دیابت وفشار خون در مدرسه نجابت  توسط مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت صدوقی 
خانم جرای پویش ملی سلامت وغربالگری دیابت وفشار خون در مدرسه نجابت  توسط مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت صدوقی 
خانم جرای پویش ملی سلامت وغربالگری دیابت وفشار خون در مدرسه نجابت  توسط مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت صدوقی 
خانم جرای پویش ملی سلامت وغربالگری دیابت وفشار خون در مدرسه نجابت  توسط مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت صدوقی 
خانم جرای پویش ملی سلامت وغربالگری دیابت وفشار خون در مدرسه نجابت  توسط مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت صدوقی 
خانم جرای پویش ملی سلامت وغربالگری دیابت وفشار خون در مدرسه نجابت  توسط مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت صدوقی 
خانم اجرای طرح پویش ملی فشارخون ودیابت به همراه آموزش برای کادر آموزشی مدرسه دخترانه بنت الهدی مشکات اجرای طرح پویش ملی فشارخون ودیابت به همراه آموزش برای کادر آموزشی مدرسه دخترانه بنت الهدی مشکات اجرای طرح پویش ملی فشارخون ودیابت به همراه آموزش برای کادر آموزشی مدرسه دخترانه بنت الهدی مشکات
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید