امروز : 11 اسفند 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • 1402/11/17 - 13:07
  • 12
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /Zs7Q

چهلمین جلسه کمیته فنی معاونت بهداشت در سال 1402 برگزار شد

چهلمین جلسه کمیته فنی معاونت بهداشت در روز دوشنبه مورخ 1402/11/16 با حضور معاون بهداشت و سایر اعضا در دفتر معاونت بهداشت دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، در این جلسه "گزارش اجرای برنامه سلامت خانواده" و "معرفی واکسن های جدید در ارتقا سلامت جامعه" مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  • گروه خبری : اخبار معاونت
  • کد خبر : 126111
کلمات کلیدی

تصاویر

چهلمین جلسه کمیته فنی معاونت بهداشت در سال 1402 برگزار شد چهلمین جلسه کمیته فنی معاونت بهداشت در سال 1402 برگزار شد
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت