توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

9:38:18 PM 1399 / 05 / 14
 

سوانح و حوادث

سوانح و حوادث دومین علت مرگ و میر در کشور ما و سومین علت مرگ در جهان می‌باشد. حوادث ترافیکی یکی از معضلات کشور و حتی شهرستان ما کاشان می‌باشد. برنامه جامعه ایمن با هدف پیشگیری از سوانح و حوادث در این شهرستان کار خود را آغاز و با تشکیل زیر کمیته‌ها در صدد ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از سوانح و حوادث می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد حوادث این شهرستان  در سال 1384 تعداد حوادث شهرستان کاشان 8343 مورد بوده است که اولین علت حادثه ترافیکی با 42% و دومین علت سقوط با 28% می‌باشد.
در سال86تعداد حوادث شهرستان کاشان 10355 می‌باشد که اولین علت حوادث ترافیکی با 37%(3804مورد )و دومین علت, سقوط با 27.5% می‌باشد.
کمیته جامعه ایمن در شهرهای برزک ، قمصر ، مشکات تشکیل شد
 
در راستای برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث مدل جامعه ایمن ، کمیته جامعه ایمن شهرهای برزکدر تاریخ 6/9/87 ، قمصر در تاریخ 17/9/87 و مشکات در تاریخ 5/10/87 با حضور مسئولین این شهرها اعم از:مسئول  شورای اسلامی ، بخشدار ، فرمانده نیروی انتظامی ، نماینده آموزش و پرورش ، پرسنل مرکز بهداشتی درمانی ،ماینده آب و فاضلاب ، پزشک مسئول اورژانس 115 وکارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای معاونتبهداشتی تشکیل گردید .
 
 عمده فعالیتهای این کمیته شامل:
 
1- شناسایی و تعیین نقاط حادثه خیز هر شهر و ارائه آن به دبیر جلسه و طرح در جلسه بعدی کمیته جامعه ایمن
2- اولویت بندی نقاط حادثه خیز هر شهر
3- برنامه ریزی جهت اصلاح این نقاط
4- پیگیری و اجرای مصوبات کمیته جامعه ایمن
5- آموزش به مردم و فرهنگسازی جهت پیشگیری از سوانح و حوادث
6- پیگیری برنامه های جامعه ایمن جهت پیوستن به شبکه جهانی ایمن
 
                                                                                                (آخرین بروز رسانی 6/10/1395)
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر