توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:08:04 PM 1396 / 05 / 02
 

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

کارشناس مسئول : دکتر مرتضی پنجه شاهی

جایگاه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر:

دستیابی به کنترل و حذف و ریشه کنی برخی از بیماریهای واگیر , در گرو به کارگیری اصول صحیح و علمی درمان و پیشگیری از بیماری‌ها است که تجارب این موفقیت ارزشمند در مورد بیماریهای غیرواگیر که درحال حاضر از عوامل اصلی تهدید کننده سلامتی بشر می‌باشد نیز بکار گرفته شده است و در هر کشوری با توجه به وضعیت موجود بیماریها دستورالعمل های مدون تحت نظارت WHO تنظیم می شود و در کشور ما برای برخورد مناسب با موارد بیماریهای واگیر و غیرواگیر الگویی تحت عنوان دستورالعمل تدوین گردیده و در اختیار عوامل اجرایی بهداشتی درمانی قرار می‌گیرد.

برای تحقق این هدف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها در سطوح دانشگاهی تحت نظارت مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امر اطلاع رسانی مناسب برای گروههای مختلف راه‌های بهداشتی درمانی این فرصت را فراهم آورده تا علاوه بر تشخیص و درمان مناسب بیماری , با بررسی اطرافیان و به کارگیری اصول پیشگیری و مهمتر از آن گزارش به موقع و صحیح بیماری در غالب نظام مراقبت از بیماریهای در کنترل و جلوگیری از اشاعه بیماریها نقش بسزایی داشته باشد.

پرسنل واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

جهت دسترسی و دانلود مجموعه دستورالعمل های کشوری نظام پیشگیری و مراقبت بیماریهای غیر واگیر کلیک کنید
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر