توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:07:14 PM 1401 / 07 / 13
 

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

کارشناس مسؤول : دکتر مرتضی پنجه شاهی

جایگاه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر:

دستیابی به کنترل و حذف و ریشه کنی برخی از بیماریهای واگیر , در گرو به کارگیری اصول صحیح و علمی درمان و پیشگیری از بیماری‌ها است که تجارب این موفقیت ارزشمند در مورد بیماریهای غیرواگیر که درحال حاضر از عوامل اصلی تهدید کننده سلامتی بشر می‌باشد نیز بکار گرفته شده است و در هر کشوری با توجه به وضعیت موجود بیماریها دستورالعمل های مدون تحت نظارت WHO تنظیم می شود و در کشور ما برای برخورد مناسب با موارد بیماریهای واگیر و غیرواگیر الگویی تحت عنوان دستورالعمل تدوین گردیده و در اختیار عوامل اجرایی بهداشتی درمانی قرار می‌گیرد.

برای تحقق این هدف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها در سطوح دانشگاهی تحت نظارت مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امر اطلاع رسانی مناسب برای گروههای مختلف راه‌های بهداشتی درمانی این فرصت را فراهم آورده تا علاوه بر تشخیص و درمان مناسب بیماری , با بررسی اطرافیان و به کارگیری اصول پیشگیری و مهمتر از آن گزارش به موقع و صحیح بیماری در غالب نظام مراقبت از بیماریهای در کنترل و جلوگیری از اشاعه بیماریها نقش بسزایی داشته باشد.

شرح وظایف واحد پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر:

-نظارت وپیگیری کلیه برنامه های غیر واگیر تعیین خط مشی در سیاستهای کلی برنامه با توجه به برنامه های کشوری و مشارکت در برنامه ریزی پژوهش و اموزش

 -بررسی وضع موجود حوزه دانشگاه از نظر بیماریهای غیر واگیر پژوهش و تحقیق در زمینه های سوانح و حوادث بیماریهای ژنتیک بیماریهای تغذیه و متابولیک بیماریهای مزمن تنفسی سرطانها و بیماریهای قلبی و عروقی

-برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی، اجرایی در سطح حوزه دانشگاه جهت پرسنل در تمام سطوح شبکه

-ارزشیابی سالانه پرسنل واحد ستادی و جابجایی و تفویض اختیارات برنامه ها در غالب ابلاغیه های لازم

-گزارش دهی فعالیت های واحد بیماری های غیرواگیر حوزه دانشگاه به وزارت و مسئولین دانشگاهی و گروه های هدف

-تهیه و تدارک مواد آموزشی و امکانات مورد نیازجهت اجرای برنامه ها

-پیش بینی و تهیه برنامه جامع عملیاتی سالانه

-نظارت ؛ پایش و ارزشیابی

-نظارت و بررسی آمار بیماریها و عملیات انجام شده در واحد های تابعه

-شرکت در جلسات برون بخش و درون بخش مرتبط

-شرکت در کارگاههای کشوری

-ارائه گزارش عملکرد بصورت 3 ماهانه

- گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار بیماریها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به وزارتخانه

- ثبت وگزارش دهی بیماریهای هایپو تیروئیدی نوزادی ، تالاسمی ،فنیل کتونوری، دیابت ، پر فشاری خون ، بیماریای مزمن تنفسی ، سرطانها ،بیماریهای قلبی عروقی، سوانح وحوادث

- پشتیبانی مراکز بهداشت شهرستانها در خصوص تجهیزات لازم و فرم های مورد نیاز

- پایش واحدهای محیطی از نظر صحت انجام فعالیت ها

- انجام آموزش های لازم به پرسنل محیطی در خصوص نظام مراقبت بیماریها

 

پرسنل واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:
  • دکترمرتضی پنجه شاهی پزشک بیماریهای غیرواگیر
  • سید مهرداد جزایری کارشناس بیماریهای غیرواگیر
  • مجید محقق فر کارشناس بیماریهای غیرواگیر
  • خانم منیره خاکپورکارشناس بیماریهای غیرواگیر
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر