توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:18:32 AM 1399 / 05 / 18
 
 تماس با واحد مبارزه با بیماریهای واگیر
  • تلفن: 4-55420001  داخلی :116-126-119-118
  • تلفن مستقیم  21-55420020
  • آدرس پست الکترونیکی:   Kashan-cdc_at_kaums.ac.ir

                                       شماره تلفن 55420020 در تمام ساعات شبانه روز پاسخگو می باشد.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر