توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:21:31 PM 1401 / 07 / 13
 

معرفی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

             مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر :جواد رجبی

جایگاه گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر:

بیماری های عفونی واگیردار از قدیمی ترین دشمنان سلامت بشر هستند . همه گیری های ایجاد شده توسط برخی از آنها ( وبا –آنفلوانزا ) در قرن های گذشته خسارات سنگینی بر جامعه بشری وارد کرده است . علی رغم پیشرفت های شگرف علم پزشکی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری های واگیر ، متاسفانه هنوز هم بیماری های عفونی با قابلیت ایجاد اپیدمی به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح هستند . بروز مقاومت دارویی در عوامل بیماری زا و یا ناقلین آن ها ، بازگشت مجدد برخی بیماری ها به مناطقی که سالها عاری از آن بوده اند  ( بیماری های بازپدید ) و ظهور بیماری های جدید ( بیماری های نو پدید ) ، همه از دلایل لزوم توجه همه بخش های درگیر سلامت به این بیماری ها هستند . برای مدیریت صحیح کنترل بیماری های واگیر ، اطلاعات جامع و به روز در خصوص آنها مورد نیاز است و ابزار تامین این اطلاعات ، نظام مراقبت بیماریها است . برای تحقق این هدف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر در سطح دانشگاهی تحت نظارت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در امر اطلاع رسانی مناسب برای گروه های مختلف رده های بهداشتی درمانی این فرصت را فراهم آورده تا علاوه بر تشخیص و درمان مناسب بیماری ، با بررسی اطرافیان و به کارگیری اصول پیشگیری و مهم تر از آن گزارش به موقع صحیح بیماری در غالب نظام مراقبت از بیماری ها در کنترل و جلوگیری از اشاعه بیماری ها نقش بسزایی داشته باشد. 

 شرح وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها (واگیر):

 •  انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی واگیر منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرایی
 •  تدوین برنامه عملیاتی بیماری های واگیر با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد به مرکز مدیریت بیماری های وزارت متبوع
 •  پیش بینی و تامین لوازم و امکانات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات مصوب
 •  بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه ها ی بهداشت و پایگاههای بهداشتی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 •  شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی
 •  نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه مانند نمونه برداری ؛بیماریابی و ...
 •  کنترل و کشف به موقع اپیدمی ها
 •  دریافت آمار از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهایی و ارسال آن به واحدهای ذیربط
 •  بررسی گزارش های آماری دریافتی از نظر اپیدمیولوژیک
 •  تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان ذیربط
 •  شرکت در جلسات مختلف و ارائه نظرات مشورتی بر حسب مورد
 •  پیش بینی و پوشش ب رحسب احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
 •  شرکت در سمینار ، همایش و کارگاههای آموزشی کشوری و منطقه ای بر حسب نیاز
 •  برآورد واکسن و داروی مورد نیاز و پیگیری جهت تامین آن
 •  نظارت بر حسن اجرای برنامه اکسیناسیون و زنجیرسرما
 •  جلب مشارکت پزشکان بخش خصوصی و دولتی در امر نظام مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر
 •  جلب مشارکت بین بخشی و برون بخشی
 •  تهیه متون آموزشی برای کلیه رده های مختلف بهداشتی درمانی بر حسب نیاز
 •  پیگیری مسائل مالی و اعتبارات مورد نیاز
 •  شرکت در برنامه های بازآموزی دانشجویان پزشکی اجتماعی و پزشکان جدیدالورود به سیستم بهداشتی درمانی
 •  اجرای طرح ها و برنامه های کشوری کنترل ، حذف و ریشه کنی بیماری های واگیر
 •  انجام سایر امور مربوطه و ارجاعی

 

 
پرسنل گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر:
جواد رجبی: کارشناس مسئول گروه مبارزه با بیماریهای واگیر
سعید محبوبی: کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر مهرداد هدایتی: پزشک هماهنگ کننده سل و ایدز
مهدی عباسیکارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر
امیرحسین مدبرتبارکارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر
حسینعلی ارج: کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر   

   

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر