توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:46:40 PM 1399 / 06 / 31
 

 رئیس مرکز مدیریت شبکه : ابوالفضل رعیت محتشمی

مقدمه :

ازسالها قبل ضرورت تامین دسترسی سهل و سریع مردم به نیازهای اولیه بهداشتی درمانی احساس شده بود . با توجه به مشکلات آن زمان کشور از جمله وجود بیش از 60000 روستای پراکنده که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها جمعیت کمتر از 200 نفر داشتند و در مناطق دور افتاده جاگرفته بودند. کمبود امکانات و منابع مالی و انسانی، مشکل ترابری و انتقال خدمات به مناطق دور افتاده و . . . مسئولان حفظ سلامتی و بهداشتی کشور را واداشت تا دست به اجرای طرح­های مختلفی بزنند از قبیل طرح تربیت بهدار، طرح سپاه بهداشت، طرح بهدار روستا و . . .  تا هدف دسترسی مردم به نیازهای اولیه بهداشتی تامین شود .

تجارب حاصل از ین طرح­ها در داخل کشور، همزمان با اجلاس جهانی آلماآتا و تعیین هدف بهداشت برای همه تا سال 2000 میلادی و تفکر مراقبتهای اولیه بهداشتی (PHC)تعدادی از دلسوزان و متفکران کشور را بر آن داشت تا نظامی گسترده و پویا برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور طراحی کنند و به این ترتیب نظام شبکه های بهداشتی درمانی در ایران شکل گرفت.

نظام شبکه بهداشت و درمان اصول و ضوابطی بنیانی برای گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ارائه خدمات در مد نظر قرارداد که از همان آغاز تاکنون هنوز هم مورد عمل است.

به دنبال تعیین و تصویب ضوابط، کار تدوین دفترچه­های طرح گسترش برای هر یک از شهرستان­های کشور باهمکاری کارکنان مبارزه با بیماریهای شاغل در آن شهرستان و به سرپرستی ستاد گسترش شبکه انجام گرفت و پس از آن گسترش کمی نظام شبکه بهداشت و درمان آغاز شد.

* شرح وظایف

برنامه ریزی و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر

برنامه ریزی و اجرای برنامه تامین مراقبت­های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهر و سکونتگاه­های غیر رسمی

ایجاد هماهنگی بین مدیریت­ها و گروه­های مختلف زیر مجموعه معاونت بهداشت

پایش عملکرد تیم سلامت در واحدهای ارائه دهنده

پیگیری و  تهیه نرم افزار­های مناسب برای برنامه­های سطح معاونت بهداشت

همکاری در تدوین و اجرای محتوای برنامه نرم افزاری سامانه شهاب و HNIS

همکاری و مشارکت در اجرای برنامه آموزش بهورزی

جذب بهورز، پزشک خانواده و سایر اعضای تیم سلامت

آموزش و بازآموزی نیروی انسانی تخصصی مرتبط

همکاری در بازنگری مستمر و مقطعی طرح­های گسترش واحدهای محیطی و ستادی شبکه و معاونت بهداشتی

برآورد منابع اعتباری مورد نیاز جهت راه اندازی، تعمیر و تجهیز واحدهای تحت پوشش

اجرای برنامه سرشماری خانوارها و جمعیت تحت پوشش و ثبت اطلاعات در سامانه شهاب

  جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه­های مختلف بهداشتی، آمارهای حیاتی، و فعالیت واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامتی در محدوده تحت پوشش دانشگاه به منظور ارتقاء سلامت از طریق تدوین برنامه های دانشگاهی و تهیه گزارش

شناخت و دسته بندی مسائل سلامتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه های مرتبط

هماهنگی در استقرار برنامه های بهداشتی جدید در سیستم شبکه های بهداشتی درمانی

برنامه ریزی برای تغییرات و گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات متناسب با تغییرات جمعیتی، جغرافیایی و تامین دسترسی سهل جامعه به خدمات سلامتی

برنامه ریزی برای جلب مشارکت آحاد جامعه و بخش های مختلف توسعه

جلب همکاری بخش غیردولتی برای اجرای برنامه های بهداشتی

ارزیابی و ارزشیابی منظم شاخص های سلامتی گروه­های هدف برنامه­های مختلف

جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت­های مراکز بهداشت تابعه و تهیه گزارش و ارسال به سطح بالاتر

مشارکت در برآورد اعتبار هزینه­ای و تملک دارایی مورد نیاز واحدهای ارائه خدمت و برنامه­ها و تهیه لایحه بودجه سالانه بهداشتی دانشگاه و پیگیری تصویب بودجه

نظارت بر خدمات آزمایشگاهی مراکز بهداشتی درمانی تابعه

اجرای برنامه، روش­ها و دستورعمل­های مربوط به آزمایشات بهداشتی (تشخیص طبی مراکز بهداشتی درمانی)

برآورد واقعی دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه و تهیه و تدارک آن براساس بودجه موجود

انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

                                                                                                   (آخرین بروز رسانی تاریخ 4/5/1396)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر