توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:06:24 PM 1401 / 07 / 13
 

کارشناس مسئول آموزش بهورزی و کارکنان : زهره رجبی

دورنما :

مابر آنیم تا از طریق بازنگری و اصلاح نظام آموزش بهورزی موجود و ارتقاء کیفی برنامه های آموزش و بازآموزی کارکنان و پیگیری امور رفاهی , اداری بهورزان و مربیان در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم از میان سایر واحدهای آموزش بهورزی و کارکنان کشور تا پایان دهه 90 از بهترین شاخصهای مدیریتی و آموزشی برخوردار باشیم.

رسالت :

این واحد با بهره گیری از اهداف کلان وزارت بهداشت و درمان ،متولی جذب ، تربیت و بکارگیری نیروهای بومی بعنوان بهورز جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی سطح اول در جامعه روستایی می باشد و در راستای استقرار نظام شبکه های بهداشتی با فناوری روز و در حیطه قوانین و دستورالعملهای موجود متعهد گردیده تا با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در سیستم , خدمات خود را به بهترین شیوه ارائه نماید .

عنوان برنامه های  مرکز آموزش بهورزی و کارکنان

 


                                                                                                                (آخرین بروز رسانی7/5/1399)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر