توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

3:13:43 PM 1397 / 02 / 05
 

اولویتهای آموزشی شهرستان کاشان در سال 94 –95

–فشار خون
–دیابت
–مشکلات دهان و دندان

  • اولویتهای آموزشی شهرستان کاشان در سال 1392-1393

-  سوانح و حوادث
- دیابت

- فشارخون بالا
- اعتیاد جوانان
- پوسیدگی دندان

  • اولویتهای آموزشی شهرستان کاشان در سال 1390-1391

- بیماریهای قلبی عروقی
- اعتیاد
- بهداشت روان و مهارتهای زندگی
- سوانح و حوادث ترافیکی

- تغذیه سالم

  • اولویتهای آموزشی مراکز بهداشتی درمانی در سال 1389

- بیماریهای قلبی عروقی

- سرطانهای شایع زنان

- حاملگی ناخواسته-تغذیه میانسالان

- بهداشت دهان و دندان

- بیماریهای روانی اجتماعی

- بهداشت مواد غذایی

- بهداشت آب

- اعتیاد

- بهداشت روان و مهارتهای زندگی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر