توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

4:09:42 AM 1399 / 01 / 17
 

اولویتهای آموزشی شهرستان کاشان در سال 94 –95

–فشار خون
–دیابت
–مشکلات دهان و دندان

                                                                     (آخرین بروزرسانی 97/3/22)
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر