توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:25:20 AM 1400 / 03 / 29
 

 واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

      کارشناس مسئول : خانم اعلانی

آموزش سلامت یکی از اجزای ارتقای سلامت و یکی از بهترین ابزارهای لازم برای سلامتی جامعه به حساب می آید .آموزش سلامت دعوتی است عام برای بالا بردن کیفیتها و استانداردهای زندگی و مشارکت مردم در فعالیتهای بهداشتی به طوریکه مردم نیازهای واقعی و اساسی خود را بشناسند و از ورای دیوار بلند ناآگاهیها و باورهای نادرست به دشت دانش و آگاهی برسند و برای بهبود و اصلاح زندگی خویش تلاش کرده و به زندگی خود رنگی تازه بخشند.

تعریف آموزش بهداشت

آموزش بهداشت یکی از عوامل موثر جهت تغییر و اصلاح عادات و رفتارهای فردی و اجتماعی و به عبارت دیگر ارتقاء روش زندگی فردی در رابطه با سلامتی اوست.

به عبارتی  آموزش بهداشت ترکیبی از تجارب یادگیری تسهیل کننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجر به تامین ، حفظ و ارتقای سلامت شده و ترکیبی از حمایت های آموزشی ، ساختاری ،اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است.

تعریف آموزش بهداشت از نظر سازمان جهانی بهداشت(WHO) عبارت است از:«تشویق و ترغیب مردم برای قبول و نگاهداری رفتار و اعمالی که برای ادامه زندگی سالم ضروری است، و هم چنین به کاربردن عقل و منطق برای استفاده صحیح از خدمات بهداشتی که در دسترس آنان است.»

سازمان جهانی بهداشت (هدفهای آموزش بهداشت) را به شرح زیر بیان می نماید:

1- قرار دادن سلامتی به عنوان یک ارزش اجتماعی و اطمینان از اینکه جامعه تندرستی را به عنوان یک چیز با ارزش بپذیرد.

2- مجهز کردن افراد به دانش ها و مهارتهای لازم و نفوذ در گرایشهای آنان به نحوی که بتوانند مسائل بهداشتی خویش را حل نمایند.

3- فراهم آوردن شرایط لازم جهت رشد خدمات بهداشتی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده صحیح و توام با عقل سلیم از خدمات بهداشتی موجود.

  آموزش سلامت هرچند وظیفه ای ایست برای تمام مراقبین سلامت، اما خود علمی است که ریشه در مجموعه ای از علوم تربیتی ، رفتاری، روان شناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی ، ارتباطات ، اطلاعات پزشکی و بهداشتی داشته و متناسب با توسعه این علوم و گذر دوران توسعه می یابد.

                                                               پرسنل واحد آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت محل کار
1 محبوبه اعلانی لیسانس مسئول واحد معاونت بهداشتی
2 مریم رمضانی صباغ لیسانس کارشناس واحد معاونت بهداشتی
3 ام البنین مشهدی لیسانس کارشناس واحد معاونت بهداشتی
4 محمدرضا دهقانی زاده فوق دیپلم مسئول سمعی بصری معاونت بهداشتی
5 مریم رسولیان لیسانس مسئول واحد شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
6 فاطمه سادات جلالی لیسانس کارشناس واحد شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
7 زینب عسگری لیسانس مسئول واحد مرکزبهداشت کاشان
8 الهه سادات رضوی لیسانس کارشناس واحد مرکز بهداشت کاشان

                                                                                                       

                                                                                                                                    (آخرین بروزرسانی 1/6/1399)

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر