توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:30:18 PM 1401 / 07 / 13
 

 واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

                                

کارشناس مسؤول: خانم محبوبه اعلانی

آموزش سلامت یکی از اجزای ارتقای سلامت و یکی از بهترین ابزارهای لازم برای سلامتی جامعه به حساب می آید .آموزش سلامت دعوتی است عام برای بالا بردن کیفیتها و استانداردهای زندگی و مشارکت مردم در فعالیتهای بهداشتی به طوریکه مردم نیازهای واقعی و اساسی خود را بشناسند و از ورای دیوار بلند ناآگاهیها و باورهای نادرست به دشت دانش و آگاهی برسند و برای بهبود و اصلاح زندگی خویش تلاش کرده و به زندگی خود رنگی تازه بخشند.

+ شماره تماس مسؤول محترم واحد   09132611263   - شماره واحد : 55420009

+ ایمیل و یا آدرس صفحه مجازی   ma_elani57@yahoo.com

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر