توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

4:27:53 AM 1394 / 03 / 08
 

آموزش ONLINE  روش تحقیق  شورای پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی :

اطلاعات مفید برای پژوهشگران

راهنمای کنگره ها و سمینارها

راهنمای نگارش مقاله

راهنمای مجلات دارای امتیازات پژوهشی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر