توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:28:54 AM 1395 / 03 / 09
 
نحوه تدوین پروپوزال
روش تحقیق
نحوه تدوین مقاله
نحوه تدوین چکیده
متغیرها
نمونه گیری
نگارش و رفرانس
                                                                                                                                               (آخرین بروز رسانی 6/4/1394)
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر