توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:56:46 PM 1398 / 07 / 22
 

اعضای شورای پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
 

 • دکتر سید علیرضا مروجی رئیس شورا
 • دکتر مهدی ناظری دبیر علمی شورا
 • دکتر مسعود دهقانی عضو شورا
 • دکتر زهرا نخی عضو شورا 
 • ام البنین مشهدی عضو شورا
 •  جواد رجبی عضو شورا
 • احسان زارعی عضو شورا
 • زهره رجبی عضو شورا
 • اعظم مدیحی عضو شورا
 • دکتر مرتضی پنجه شاهی عضو شورا
 • دکتر حبیب الله رحیمی عضو شورا
 • مرضیه صدف عضو شورا

                                                                                                                 (آخرین بروز رسانی 1/1/1397)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر