توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:18:06 PM 1396 / 12 / 05
 

اعضای شورای پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
 

 • دکتر سید علیرضا مروجی رئیس شورای پژوهشی
 • دکتر مسعود دهقانی دبیر شورای آموزشی
 • دکتر زهرا نخی عضو شورا ی پژوهشی 
 • ام البنین مشهدی عضو شورای پژوهشی
 •  جواد رجبی عضو شورای پژوهشی
 • احسان زارعی عضو شورای پژوهشی
 • زهره رجبی عضو شورای پژوهشی
 • اعظم مدیحی عضو شورای پژوهشی
 • دکتر مرتضی پنجه شاهی عضو شورای پژوهشی
 • حبیب الله رحیمی عضو شورای پژوهشی
 • دکتر مهدی ناظری عضو شورای پژوهشی

                                                                                                                 (آخرین بروز رسانی 1/4/1396)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر