توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:59:12 AM 1400 / 05 / 14
 

اطلاعات تماس مراکز خدمات جامع سلامت شهری کاشان     داونلود فایل پی دی اف     داونلود فایل عکس 


اطلاعات تماس پایگاههای سلامت شهری کاشان                   داونلود فایل پی دی اف     داونلود فایل عکس 
 

اطلاعات تماس مراکز خدمات جامع سلامت                               داونلود فایل پی دی اف   داونلود فایل عکس 
 
روستایی و شهری زیر 20هزار نفر کاشان   

اطلاعات تماس خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت             داونلود فایل پی دی اف  داونلود فایل عکس 
 
روستایی و شهری زیر 20هزار نفر کاشان 
 

 

معرفی مرکز توسعه مدیریت شبکه و ارتقای سلامت تماس با مرکز توسعه مدیریت شبکه
برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر برنامه پزشک خانواده و پوشش همکانی سلامت در مناطق شهری
طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی بهبود استاندارد تجهیزات و فضای فیزیکی
جلب مشارکت های مردمی هر خانه یک پایگاه سلامت- شهرسالم
پرونده الکترونیک سلامت نظام ارجاع الکترونیک
رضایت سنجی خدمات بهبود کیفیت خدمات
اطلاعات تماس مراکز، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت  
   

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر