توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

8:29:23 AM 1399 / 11 / 09
 

اطلاعات شخصی

 

نام: سید علیرضا
نام خانوادگی:  مروجی
رتبه علمی: دانشیار
دانشگاه ع پ کاشان - دانشکده پزشکی- گروه پزشکی اجتماعی
آدرس پست الکترونیکی: moraveji@kaums.ac.ir

سوابق تحصیلی

الف) تحصیلات عالیه

رشته تحصیلی

درجه علمی

دانشگاه محل تحصیل

شهر محل تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

پزشکی

دکترای حرفه‌ای

علوم پزشکی تهران

تهران

1380

پزشکی اجتماعی

دکترای تخصصی

علوم پزشکی شیراز

شیراز

1385

ب) پایان‌نامه‌های نوشته شده در دوران تحصیل

 

عنوان پایان‌نامه

مقطع تحصیلی

نام استاد یا اساتید راهنما

بررسی میزان رضایت کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از کیفیت آموزش بالینی و عوامل مؤثر بر آن

دکترای عمومی

دکتر زهرا احمدی‌نژا د

بررسی سطح همخوانی تجویز آنتی‌بیوتیکهای پیشگشرانه با دستورالعملهای کشوری ایران و انجمن داروسازان سیستم سلامت آمریکا (ASHP) در اعمال جراحی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - 1383

دکترای تخصصی

دکتر مهرداد عسکریان

موقعیت‌‌های شغلی و حرفه‌ای

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی شیراز و کاشان از سال 82 تاکنون

ب) فعالیت و پست‌های اجرایی

عنوان سمت

مکان فعالیت

تاریخ

معاون بهداشتی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اسفند 1390 تاکنون

مدیر درمان و قائم مقام معاونت درمان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1389 تا 1391

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

معاونت پژوهشی دانشگاه

1389 تا 1391

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1387 تا 1389

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه

معاونت بهداشتی دانشگاه

1385تا 1387

مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه

دانشکده پزشکی

1387 تا 1391

مسؤول ارزشیابی اساتید دانشگاه

EDC

1386 تاکنون

مسؤول واحد بهداشت خانواده دانشگاه

معاونت بهداشتی دانشگاه

1385تا 1387

پزشک مسؤول مراکز بهداشتی درمانی

روستاهای وادقان و ازوار

1380-1382

ج) سابقه ارائه خدمات حرفه‌ای

نوع خدمت حرفه‌ای

مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات

تاریخ

مشاوره متدولوژی

معاونت پژوهشی (جهت پژوهشگران)

1387 تاکنون

داوری مقالات

مجله علمی پژوهشی فیض

1386 تاکنون

داوری طرحهای پژوهشی

معاونت پژوهشی

1385 تاکنون

تشویق‌، بورس تحصیلی، جوایز، تقدیرها

عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطاکننده

تاریخ دریافت

لوح تقدیر

رتبه اول بورد تخصصی پزشکی اجتماعی

تهران

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

1385

لوح تقدیر

پایان نامه برتر (اول) دستیاری دانشگاه ع پ شیراز

شیراز

معاونت پژوهشی د ع پ شیراز

1385

لوح تقدیر

پزشک نمونه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کاشان

رییس دانشگاه

1389

لوح تقدیر

پژوهشگر برتر استان اصفهان

اصفهان

استاندار اصفهان

1389

عضویت در انجمن‌ها و مجامع علمی

نام مجمع

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت

انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران

تهران

 1385 تاکنون

پایان‌نامه‌های سرپرستی‌شده یا مشاوره شده تا خرداد 1391:

الف) راهنمایی 9 پایان نامه پزشکی عمومی

ب) مشاوره 20 پایان نامه دوره تخصصی پزشکی و کارشناسی ارشد

ج) مشاوره 50 پایان نامه پزشکی عمومی

سخنرانی در کارگاهها، هم‌اندیشی، بازآموزی و غیره تا بهار 1390:

بیش از 40 مورد

مقالات منتشرشده تا بهار 1390:

29 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی (9 مقاله انگلیسی و 20 مقاله فارسی)

مقالات ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره تا بهار 1390:

15 مورد ( 4 مقاله انگلیسی و 11 مقاله فارسی)

  فعالیتهای برجسته:

1.        بازنگری و اجرای برنامه جدید آموزش پزشکی اجتماعی در دوره‌های استاجری و انترنی

2.    تجهیز، توسعه و بهبود فضاهای خوابگاهی، ورزشی و تفریحی دانشجویان (ساخت کتابخانه خوابگاه اندیشه، تعمیرات اساسی خوابگاههای دانشگاه، تجهیز و تأمین میز و صندلی کتابخانه‌های خوابگاهها، احداث آسانسور خوابگاه امام علی(ع)، تجهیز خوابگاهها به وسایل ورزشی و توسعه فضاهای ورزشی خوابگاهها و ....)

3.     راه‌اندازی کارگاه مهارتهای ارتباطی پزشک و بیمار برای اولین بار در دانشگاه جهت کارورزان و تداوم آن از سال 88 تاکنون

4.     راه‌اندازی کارگاه پروپوزال نویسی ویژه کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی و تداوم آن  از سال 89 تاکنون

5.     راه‌اندازی کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد برای اولین بار در دانشگاه جهت کارورزان و تداوم آن از ابتدای سال 91

6.      تشکیل شورای مشاورین جوان در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

7.     راه‌اندازی و تشکیل شورای درمان دانشگاه در حوزه معاونت درمان

8.     اخذ گواهی مربی کشوری آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد جهت اعضاء هیئت علمی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر