توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:46:49 AM 1399 / 07 / 30
 

 

ترکیب شورای پیشنهادات واحدها و حوزه های تحت پوشش  :

 • رئیس شورا : معاون ذیربط یا بالاترین  مقام واحد با ابلاغ رئیس شورای پیشنهادات دانشگاه (ابلاغ)
 • دبیرشورا: یک نفر با انتخاب رئیس شورا (ابلاغ)
 • نماینده مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
 • 5 نفر عضو انتخابی واجد شرایط

شرایط عضویت اعضای انتخابی:

 • به استناد تبصره 2 بند ب ماده 4 شیوه نامه نظام پیشنهادات،اعضای شورا باید دارای حسن شهرت، مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و سابقه کار حداقل 5 سال و رابطه استخدامی رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین باشند.

نحوه اعلام نامزدی عضویت در شورا:

 • متقاضیان میبایست در صورت داشتن شرایط عضویت، فرم درخواست عضویت (دریافت فرم ) را تکمیل و به همراه یک نسخه از حکم کارگزینی خود به دبیرخانه شورا مستقر در معاونت آموزشی تحویل نمایند.

محور های ترجیحی پیشنهادات:

 • افزایش درآمدهای دانشگاه
 • کاهش هزینه های دانشگاه
 • کاهش زمان انجام خدمات دانشگاه
 • افزایش کیفیت خدمات دانشگاه
 • بهبود فرآیندهای اجرایی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر