به پایگاه اطلاع رسانی برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید

 
 
   دانلود فایل : کمک های اولیه           حجم فایل 5574 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بهداشت محیط          حجم فایل 4911 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بهداشت حرفه ای           حجم فایل 503 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - واگیر           حجم فایل 771592 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - غیرواگیر           حجم فایل 948858 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بهداشت خانواده           حجم فایل 89068 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - تغذیه           حجم فایل 148443 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بهداشت دهان و دندان           حجم فایل 39238 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - داوطلبان سلامت           حجم فایل 16565 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بهداشت مدارس           حجم فایل 31373 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - سلامت روان           حجم فایل 35978 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بلایا           حجم فایل 5605 KB

   دانلود فایل : بسته آموزشی - عمومی           حجم فایل 115131 KB

         دانلود فایل : بسته آموزشی تدریس برنامه خودمراقبتی،همیاری و مشارکت جمعیتی(ویژه پزشک)

        دانلود فایل : بسته آموزشی تدریس برنامه خودمراقبتی،همیاری و مشارکت جمعیتی(ویژه غیر پزشک)

   

اهداف برنامه تحول نظام سلامت

در حوزه بهداشت:

افزایش سطح سلامت جمعیت هدف

افزایش عادلانه سطح دسترسی

به خدمات سلامت

افزایش کیفیت ارائه خدمات

افزایش رضایتمندی

افزایش مشارکت منصفانه

در تامین مالی خدمات

افزایش کارایی و حرکت

به سمت مدیریت منابع

***********

تماس با واحد دبیرخانه برنامه تحول :

55435090 -031

تماس واحد گسترش:

55420023 -031

55420024 -031

********

پست الکترونیکی:

Health@kaums.ac.ir

gostaresh@kaums.ac.ir

********

نمابر:

55420024 -031