لازم است از طرح تحول نظام سلامت صیانت شود. آسیب به این طرح، تنها متوجه دولت نیست؛ آسیب به نظام و کشور است. مردم هم به ادامه‌ این خدمات امیدوارند و این مسیر باید ادامه یابد.   امام خامنه ای  ( حفظه الله )            باید تلاش کنیم مردم کمتر بیمار شوند و این امر با عمومی شدن بهداشت در همه زمینه ها و مشارکت مردم محقق می‌شود. (ریاست محترم جمهور)

 
 
   دانلود فایل : کمک های اولیه           حجم فایل 5574 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بهداشت محیط          حجم فایل 4911 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بهداشت حرفه ای           حجم فایل 503 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - واگیر           حجم فایل 771592 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - غیرواگیر           حجم فایل 948858 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بهداشت خانواده           حجم فایل 89068 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - تغذیه           حجم فایل 148443 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بهداشت دهان و دندان           حجم فایل 39238 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - داوطلبان سلامت           حجم فایل 16565 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بهداشت مدارس           حجم فایل 31373 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - سلامت روان           حجم فایل 35978 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی - بلایا           حجم فایل 5605 KB

   دانلود فایل : بسته آموزشی - عمومی           حجم فایل 115131 KB

         دانلود فایل : بسته آموزشی تدریس برنامه خودمراقبتی،همیاری و مشارکت جمعیتی(ویژه پزشک)

        دانلود فایل : بسته آموزشی تدریس برنامه خودمراقبتی،همیاری و مشارکت جمعیتی(ویژه غیر پزشک)