لازم است از طرح تحول نظام سلامت صیانت شود. آسیب به این طرح، تنها متوجه دولت نیست؛ آسیب به نظام و کشور است. مردم هم به ادامه‌ این خدمات امیدوارند و این مسیر باید ادامه یابد.   امام خامنه ای  ( حفظه الله )            باید تلاش کنیم مردم کمتر بیمار شوند و این امر با عمومی شدن بهداشت در همه زمینه ها و مشارکت مردم محقق می‌شود. (ریاست محترم جمهور)

 
 
RSS وب اخبار برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
صفحه 1 از 3   تعداد اخبار اين گروه خبري: 24
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  

رتبه بندی پایان مرداد ماه 96 خدمات پرسنل پایگاههای سلامت وخانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان کاشان درسامانه سیب
رتبه بندی کاربران سامانه براساس تعداد خدمات درسال 1396 تا پایان مرداد ماه قابل مشاهده می باشد که اسامی10 نفر اول ...

1396 / 06 / 04-1:7


رتبه بندی پایان تیر ماه 96 خدمات پرسنل پایگاههای سلامت وخانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان کاشان درسامانه سیب
رتبه بندی کاربران سامانه براساس تعداد خدمات درسال 1396 تا پایان تیر ماه قابل مشاهده می باشد که اسامی10 نفر اول .....

1396 / 06 / 04-0:45


رتبه بندی پایان خرداد ماه 96 خدمات پرسنل پایگاههای سلامت وخانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان کاشان درسامانه سیب
رتبه بندی کاربران سامانه براساس تعداد خدمات درسال 1396 تا پایان خرداد ماه قابل مشاهده می باشد که اسامی10 نفر اول ....

1396 / 04 / 09-18:41


رتبه بندی خرداد ماه مراکزخدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت براساس تعداد خدمات
رتبه بندی خرداد ماه مراکز و پایگاهها شامل رتبه بندی براساس خدمات به تفکیک پایگاههای سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت ....

1396 / 04 / 09-18:27


رتبه بندی خرداد ماه 96 مراکزخدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت بر اساس درصد افرادی که حداقل یک بار خدمت گرفته اند
رتبه بندی مراکز و پایگاههای سلامت براساس درصد افرادی که حداقل یک بار خدمت گرفته اند.......

1396 / 04 / 09-18:0


برگزاری کارگاه آموزشی ثبت فعالیت های پایلوت کودک سالم درسامانه سیب
در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت درحوزه......

1396 / 03 / 20-18:56


رتبه بندی خدمات پرسنل پایگاههای سلامت وخانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان کاشان درسامانه سیب پایان اردیبهشت ماه1396
رتبه بندی کاربران سامانه براساس تعداد خدمات در.......

1396 / 03 / 20-18:39


رتبه بندی اردیبهشت ماه مراکزخدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت براساس درصدجمعیت
رتبه بندی اردیبهشت ماه مراکز و پایگاهها شامل رتبه بندی براساس خدمات.......

1396 / 03 / 20-18:30


رتبه بندی اردیبهشت ماه مراکزخدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت بر اساس درصد افرادی که حداقل یک بار خدمت گرفته اند
رتبه بندی مراکز و پایگاههای سلامت براساس......

1396 / 03 / 20-18:19


نحوه جستجوی پاسخ ها و درج سوالات همکاران درخصوص سامانه سیب درسایت برنامه تحول دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در راستای برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت و با.......

1396 / 03 / 20-13:2