لازم است از طرح تحول نظام سلامت صیانت شود. آسیب به این طرح، تنها متوجه دولت نیست؛ آسیب به نظام و کشور است. مردم هم به ادامه‌ این خدمات امیدوارند و این مسیر باید ادامه یابد.   امام خامنه ای  ( حفظه الله )            باید تلاش کنیم مردم کمتر بیمار شوند و این امر با عمومی شدن بهداشت در همه زمینه ها و مشارکت مردم محقق می‌شود. (ریاست محترم جمهور)

 
 

 

گزارش کشوری برنامه تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت

 گزارش برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

تحول سلامت حوزه بهداشت

حوزه جغرافیایی تحت پوشش

 

اطلاع رسانی

   
 

 
رتبه بندی کاربران سامانه براساس تعداد خدمات درسال 1396 تا پایان مرداد ماه قابل مشاهده می باشد که اسامی10 نفر اول ...

--1396 / 06 / 04  -1:7 تعداد مشاهدات :1168

رتبه بندی کاربران سامانه براساس تعداد خدمات درسال 1396 تا پایان تیر ماه قابل مشاهده می باشد که اسامی10 نفر اول .....

--1396 / 06 / 04  -0:45 تعداد مشاهدات :887

رتبه بندی کاربران سامانه براساس تعداد خدمات درسال 1396 تا پایان خرداد ماه قابل مشاهده می باشد که اسامی10 نفر اول ....

--1396 / 04 / 09  -18:41 تعداد مشاهدات :1732

رتبه بندی خرداد ماه مراکز و پایگاهها شامل رتبه بندی براساس خدمات به تفکیک پایگاههای سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت ....

--1396 / 04 / 09  -18:27 تعداد مشاهدات :1237