توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

9:30:25 PM 1399 / 05 / 14
 

ارتباط امور آزمایشگاه ها و نظام مراقبت

دراین مسیر آزمایشگاههای بهداشتی هم راستا با نظام مراقبت با وجود تنگنا های بسیار شانه به شانه قدم برداشته است و به پیشرفت های شگرفی نیزنائل شده است . صرف نظر از افزایش قابل ملاحظه پذیرش دانشجو در رشته های مورد نیاز نگاه ویژه به بافت های جمعیتی و فاصله های جغرافیایی هم بوده تا آن دانش آموخته ها را بتوان در آن فضاها به کار گرفت مضاف به اینکه با توجه به نیاز روز افزون مردم و نظام مراقبت به خدمات آزمایشگاهی پای تجهیزات مدرن و به روز به سیستم شبکه های بهداشتی هم باز شد تا کمک حال باشد. از طرفی اراده کارشناسان حاضربرای پیشبرد اهداف مترقی همیشه برای مسئول این واحد یک نقطه قوت محسوب می شده تا جاییکه به اتکای این عزیزان در فروردین ماه سال1385 اقدام به برگزاری گردهمایی سالیانه مسئولین امور آزمایشگاه های دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور نمودیم که دستاوردهای ارزشمندی در پی داشت .

تجمیع آزمایشگاهها و مزایای آن

- نظارت بهترو موثرتراینجانب برکل مجموعه

- بهره مندی کلیه بخش ها به طورمستمرازمسئول فنی

- برطرف شدن مشکل کمبودنیرو

- استفاده مشترک بخش ها از وسایل و تجهیزات

- صرفه جویی درهزینه های عمومی ازقبیل نقل و انتقالات ، آب ، برق ، گاز، تلفن وغیره

- آشنایی بیشترپرسنل فنی با فعالیت های واحدهای دیگر

- استفاده ازپذیرش ونمونه گیری مشترک

- بدیهی است این آرزو با برطرف شدن موانع مالی برآورده می گردد

                                                                                                            (آخرین بروز رسانی 27/1/1399)

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر