توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:51:54 AM 1399 / 01 / 14
 

عمده فعالیت های آزمایشگاه در سالهای اخیر

- اولین کار ارزیابی وضع موجود به لحاظ پرسنلی تجهیزاتی تدارکاتی وخدماتی بود.

- تلاش درجهت نحوه چینش نیروها و اعتماد کردن به نیروهای کم تجربه اما پرانرژی

- تغییرات در نحوه استفاده از تجهیزات و استفاده از تجهیزات جدیدتر.

- خارج کردن انبارها از حالت پراکندگی وضمن تجمیع آنها ثبت موجودی جدیدی برای براورد خرید یا مصرف در آینده.

- تلاش برای جذب نیروهای جدید وتکمیل کادر فنی .

- اجرای برنامه های مستند سازی و به روز رسانی اطلاعات .

- سرو سامان دادن به وضعیت آموزشی کارکنان .

- اجرای برنامه های کنترل کیفی .

- تجهیز آزمایشگاه مرکز سل به دو عدد هود کلاس 2 و سانتریفوژ.

- خرید یک دستگاه الایزا .

- خرید یک دستگاه سل کانتر برای بخش تالاسمی وتهیه ی دستگاه دیگربه عنوان پشتیبان.

- راه اندازی آزمایشگاهی در روستای کامو با کمک خیرین سلامت .

- تجهیز دو آزمایشگاه در جوشقان قالی و قمصربه دستگاه فتو متر و سل کانتر با کمک خیرین.

- خرید یک دستگاه فتومتر برای مرکز گلابچی.

- ایجاد معتبرترین آزمایشگاه تشخیص سالک مالاریا و التور در کاشان .

- راه اندازی آزمایشگاه آب شناسی چه در بخش میکروبی و چه در بخش شیمیایی .

- آموزش پرسنل که بتوانند در مواقع لزوم به عنوان آلترناتیو به کار گرفته شوند.

                                                                                                       (آخرین بروز رسانی 27/6/1394)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر