توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:55:56 AM 1400 / 05 / 14
 

علمای ارتباطات ، وظایف و کارکردهای متعددی را برای روابط عمومی تعریف کرده اند که مهمترین آنها ، ممکن است سه چیز باشد :

1- اطلاع رسانی  2- اقناع و ترغیب  3- توسعه مشارکت

البته دو وظیفه فرعی نیز برای روابط عمومی بر شمرده اند که عبارتند از : تشریفات و تبلیغات که این دو ابزار کار روابط عمومی هستند نه وظیفه و هدف و ماهیت آن .

1-روابط عمومی مغر متفکر و موتور محرکه و شریان حیاتی و دایمی دستگاه است .

2-روابط عمومی هنر و علم اجتماعی است که درون و برون دستگاه را به هم پیوند می دهد.

3-روابط عمومی هدف و چگونگی کلید برنامه ها را ترسیم می کند .

4-روابط عمومی مشاور امین مدیر و کلیه پرسنل بخش دستگاه است. پس لازم است که مدیر و پرسنل بخش صد در صد به وی اعتماد دشته باشند.

5-روابط عمومی آیینه زیبایی هاست . یک اطاق شیشه ای است که از هر طرف آن همه چیز زیبا دیده می شود.

6-روابط عمومی چشم و چراغ یک دستگاه است. روابط عمومی است که باید همه چیز را ببیند و همه چیز را نیز زیبا بنمایاند .

7-روابط عمومی حافظ منافع دستگاه مربوطه و مردمی است که با آن سر و کار دارند .

از اینجاست که جایگاه ، نقش و اهمیت روابط عمومی مشخص می شود با توجه به این اهمیت است که جایگاه روابط عمومی در چارت سازمانی اکثر دستگاهها بعد از مدیر دستگاه قرار گرفته و روابط عمومی به کلیه واحدهای دیگر اشراف دارد . این اشراف نه از حیث قدرت بلکه از حیث ضرورت است.

پیرامون روابط عمومی و جایگاه آن :

روابط عمومی در جایی می تواند مطرح با شد که مردم سالاری و پاسخگویی باشد و باید روح پاسخگویی درون یک جامعه شکل گیرد. یکی از ابزارهای مهم توسعه ، روابط عمومی ها هستند ، نقش مهم روابط عمومی در بهینه سازی تصمیم گیری های سازمانی است . روابط عمومی ابزاری در اختیار مدیریت است . مدیرانی که دارای روابط عمومی قوی هستند تصمیم گیری هایشان درست است و برعکس مدیرانی که روابط عمومی قوی ندارند اغلب دچار اشتباه می شوند .

ویژگی مدیریت استراتژیک روابط عمومی پویا :

1-انسان محور هر حرکت و تحول

2-ارتباطات گسترده و همه جانبه

3-شکل گیری سازمان های مجازی

هر چه سازمان های مجازی بیشتری شکل گیرند اقتدار روابط عمومی ها بیشتر می شود سازمان های مجازی شکل فیزیکی ندارند ولی عملکردشان وجود دارد.

4-توجه ویژه به منابع انسانی در سازمان ها و استفاده بهینه از آن

5-ضرورت افزایش دانش پرسنل بخش

6-توجه به اقتصادهای فرا ملی و حرکت به سوی خصوصی سازی و جهانی شدن

8-ساختارهای سازمانی تازه

9-افزایش گستره همگانی : روابط عمومی شکل دادن گستره همگانی و متحد نمودن و همسو کردن نیروها است . بطوریکه هیچ نیرویی نمی تواند در مقابل آن ایستادگی کند . ( ذره بینی که نور آفتاب را کانونی کرده و باعث سوختن کاغذ زیر آن می شود یا لیرز همین کار را می کنند.)

10-جهان کوچک با رسانه های جمعی انبوه

مدیریت راهبردی روابط عمومی یعنی مدیریتی که نگاه دورنگر دارد و بلند مدت را نگاه می کند این نوع مدیریت به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی توجه دارد.

عوامل درون سازمانی : منابع انسانی ، فن آوری حاکم بر سازمان ، قوانین و مقررات حاکم بر اسزمان روحیه حاکم بر سازمان – سیاست ها و خط مشی ها.

عوامل برون سازمانی : محیط نزدیک – محیط دور

محیط نزدیک شامل : رقبا ، تامین کنندگان ، جامعه و دولت ، صاحبان سازمان یا سهامداران می باشد.

محیط دور شامل عوامل زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، فرهنگی ، دیوانسالاری (بوروکراسی) و عوامل تکنولوژیک می باشد که از خارج سازمان بر ما تاثیر می گذارند.


                                                                                                                                              (آخرین بروز رسانی 1/5/1394)
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر