توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:56:52 PM 1396 / 12 / 05
 
نام و نام خانوادگی:دکتر مرتضی پنجه شاهی

تخصص:پزشک عمومی

محل اخذ مدرک:دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال اخذ مدرک:1374

 

رزومه کاری

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر