توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

9:13:55 AM 1400 / 05 / 06
 

آموزشگاه اصناف مهر کاشان

نام مدیر آموزشگاه : آقای مهندس یوسفی

شماره تماس مستقیم با مدیر آموزشگاه،:09132644787

آدرس و شماره تماس آموزشگاه : کاشان، خ شهید زیارتی، کوچه مهرگان، روبروی دبیرستان تیزهوشان، جنب سنگ بری فرزین، آموزشگاه بهداشت اصناف مهر کاشان، تلفن : 55546733-031


                        

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر