توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:42:41 AM 1400 / 05 / 14
 

کارشناس مسئول مرکز بهداشت شهرستان:مهندس احسان زارعی

 اهم وظایف واحدبهداشت محیط در مرکز بهداشت شهرستان

1- تدوین برنامه های عملیاتی و مداخله ای
2-ابلاغ و نظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی
3-ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه ها به واحدهای مرتبط
4-نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی
5-نظارت بر تاسیسات آبرسانی وکنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی
6-پیگیری موارد نامطلوب نتایج کنترل کیفی آب و غذا از طریق ارگانهای مربوطه
-7 نظارت بربهداشت مواد غذایی بر اساس دستورالعملهای مربوطه
-8 نظارت بر وضعیت بهداشتی مدارس و مراکز آموزشی
-9 نظارت بر وضعیت بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه و...
-10
نظارت بر وضعیت بهداشتی کارخانجات و کارگاههای تولید مواد غذایی
 -11 نظارت بر وضعیت بهداشتی اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول ماده 13 ( استخر –حمام –آرایشگاهها –پارک)
 -12 نظارت بر وضعیت بهداشتی آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها
 -13 نظارت بر منابع آلودگی محیط ( فاضلاب، زباله، هواو ... ) و مکاتبه با ارگانهای مربوطه
 -14 رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی
 -15 نظارت بر مراکز عرضه نمکهای خوراکی یددار و تصفیه شده و سنجش ید
 -16 نظارت بر امر مبارزه با حشرات و جوندگان و سگهای ولگرد
 -17 نظارت بر حسن فعالیت شرکتهای خصوصی سم پاشی ، آموزشگاه های اصناف
 -18 پایش فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت
 -19 مشارکت در اجرای طرحهای ملی و کشوری
 -20 نظارت بر اجرای برنامه بهسازی محیط روستاها
 -21 نظارت بر فعالیتهای مشارکت در شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشتی
 -22نظارت براجرای طرح تشدیدفعالیتهای بهداشت محیط(بسیج سلامت نوروزی، گلابگیران، التور ، قالیشویان ، رمضان) 
23.اجرای طرح شهر سالم و روستای سالم وBDN
24.
جلب حمایت سیاستگذاران ومعتمدین جهت اجرای برنامه های بهداشتی
 -25برگزاری جلسات شورای سلامت ، دخانیات ، شبنم ، حوادث غیر مترقبه و...
 -26
تشکیل و برگزاری جلسات هماهنگی بطور ماهیانه
 -27جلب مشارکت مردمی جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط
 -28شرکت در مبارزه با اپیدمی ها و تامین بهداشت محیط بهنگام بروزسوانح ازقبیل سیل،زلزله وغیره و همکاری با سایر واحدهای ذیربط
 -29برآورد و پیگیری تخصیص اعتبارات مورد نیاز
-30همکاری در برتامه ریزی و بررسی برنامه های بهداشت محیط با مقام مافوق
 -31همکاری در ارائه مشورتهای بهداشتی به دستگاههای اجرایی شهرستان
 -32مطالعه و بررسی احتیاجات آموزشی و تنظیم گزارش
-33 کمک به آموزش و کارآموزی دانشجویان
34- اجرای سایر دستورات مقام مافوق در زمینه های مربوط به بهداشت محیط
35- جمع آوری - جمع بندی - تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و فیدبک به واحدهای تحت پوشش و مقام مافوق
36- تهیه شاخصهای بهداشت محیط

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر