توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:16:12 PM 1398 / 09 / 25
 

کلیه ی پزشکان متقاضی شرکت در برنامه پزشک خانواده جهت ثبت نام در سامانه

LMS.barakatel.ir

جهت دریافت نام کاربری و کلمه ی عبور با واحد گسترش معاونت بهداشتی ( 24-5420023 ) تماس بگیرند.


ورود به سامانه فرایند ثبت نام

بسته خدمت برنامه پزشک خانواده شامل کلیه مراقبت های پایه و دوره ای تمامی گروه های سنی دانلود
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر