توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:15:00 AM 1399 / 07 / 05
 

 

 تاریخچه شورای آموزشی

شورای آموزشی ازسال82 شروع به فعالیت نمود و درسالهای مختلف با تغییر معاونتها دچار تغییر شده است . بطوریکه در بعضی سالها فعالیت آن متوقف و در بعضی سالها به صورت جدی فعالیت نموده، شورای آموزشی فعلی از اواخر سال 86 به صورت جدی شروع به کارکرد.

 در سال88 با تغییر اعضا و انتخاب از محیط ، حرکتی دیگر را آغاز نمود.

 درسال 90 با توجه به نیاز احساس شده، نماینده شبکه اران و بیدگل هم اضافه شد تا امور آموزشی با هماهنگی بیشتری انجام شود.درسال91 نیز مجدداً تعدادی به اعضای شورا اضافه شدند.

 اعضای شورای آموزشی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر علیرضا مروجی

معاون بهداشتی و رئیس شورا

2

خانم زهره رجبی

کارشناس مسئول بهورزی و دبیرشورای آموزشی

3

آقای دکتر مجید حسن زاده

مدیر دانشکده پزشکی و عضو شورای آموزشی

4

آقای حسن کفاش

مسئول امور اداری  و عضو شورای آموزشی

5

خانم دکتر مرضیه اخباری

کارشناس مسئول واحد سلامت روان و عضو شورای آموزشی

6

خانم زهرا  کچویی

مربی مرکز آموزش بهورزی  و عضو شورای آموزشی

7

خانم  اعظم ترنجی نژاد

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی وعضو شورای آموزشی

8

خانم  حمیده غفاریان

کارشناس برنامه کودکان معاونت بهداشتی وعضو شورای آموزشی

9

خانم  محبوبه اعلانی

کارشناس آموزش سلامت و عضو شورای آموزشی

10

خانم  معصومه گندمی

مربی بهورزی شبکه آران و بیدگل و عضو شورای آموزشی

11

خانم  زهره ربانی

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی و عضو شورای آموزشی

12

آقای  جواد رجبی

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر و عضو شورای آموزشی

13

خانم  مریم حجازی

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی و عضو شورای آموزشی

14

خانم مرضیه صدف

کارشناس  بهداشت حرفه ای و عضو شورای آموزشی

15

آقای  جواد سلمانی

کارشناس بهداشت محیط و عضو شورای آموزشی

16

آقای سید مهرداد جزایری

کارشناس بیماریهای غیرواگیر و عضو شورای آموزشی

در سال 92 با توجه به گستردگی فعالیتها و با هدف تخصصی تر نمودن امور، اعضا در دو کمیته با عناوین ارزیابی برنامه های آموزشی و ارزیابی رسانه ها تقسیم شدند تا در جلسات جداگانه به بررسی برنامه ها و تولیدات آموزشی بپردازند . برنامه ریزی جهت بررسی رسانه ها به واحد آموزش سلامت و برنامه ریزی جهت بررسی برنامه های آموزشی به مرکز آموزش بهورزی محول گردید .

اهداف شورای آموزشی معاونت بهداشتی

هدف کلی

ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزشها در حوزه معاونت بهداشتی

اهداف اختصاصی :
- ارتقاء آموزش جامعه با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد
- ارتقاء آموزش مربیان با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد
- ارتقاء آموزش کارکنان با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد
- ارتقاء آموزش دانشجویان با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد

وظایف شورای آموزشی

1 - سیاستگذاری و نظارت برنامه های آموزشی در زمینه :

• نیاز سنجی
• اولویت بندی
• تعیین گروههای هدف
• طراحی روشهای آموزشی
• اجرای برنامه های آموزشی
• پایش و ارزشیابی
• نحوه هزینه کرد اعتبارات

2- ارزیابی مجموعه های آموزشی حوزه معاونت

3- توسعه پژوهش در زمینه آموزش

(آخرین بروز رسانی تاریخ 22/4/1398)

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر