توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:06:30 PM 1399 / 01 / 19
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 97 از 189   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1885
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  

ادغام واکسن فلج اطفال تزریقی به برنامه جاری ایمن سازی کشوری در کاشان
در راستای اجرای گامهای نهایی ریشه کنی جهانی بیماری مهلک فلج اطفال وادغام واکسن تزریقی فلج اطفال به ......

1394 / 06 / 25-11:54


جمع آوری 2 تن اسانس غیر مجاز توسط کارشناسان بهداشت محیط
در تاریخ 18 /06/94 کارشناسان بهداشت محیط این معاونت با همکاری و مشارکت......

1394 / 06 / 24-11:38


توسط نماینده محترم مرکز سلامت محیط و کار وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارزیابی شد
در مورخه 18/6/94 جلسه بررسی وضعیت......

1394 / 06 / 23-12:26


برگزاری آزمون شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
در تاریخ 21/6/94 آزمون شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات.....

1394 / 06 / 22-13:21


برگزاری مطالعه شاخص های چند گانه سلامت و جمعیت
مطالعه شاخص های چند گانه سلامت و......

1394 / 06 / 22-10:30


برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای منتقله از آب غذا جهت پزشکان مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کلاس آموزشی بیماریهای منتقله از آب و غذا با اولویت التور جهت پزشکان......

1394 / 06 / 21-9:24

از سوی وزارت بهداشت:
یکی از بهورزان دانشگاه به عنوان بهورز نمونه کشوری انتخاب شد
معاون بهداشتی دانشگاه، از انتخاب یکی از بهورزان دانشگاه به عنوان بهورز نمونه کشوری خبر داد.

1394 / 06 / 16-8:6


کارگاه آموزشی فنون تدریس ویژه پرسنل محیطی برگزار شد
کارگاه آموزشی فنون تدریس جهت کارشناسان......

1394 / 06 / 18-17:50


نشست توجیهی آموزشی باروری سالم وسیاست های جمعیتی برگزار شد
نشست توجیهی آموزشی باروری سالم وسیاست های.....

1394 / 06 / 18-17:44


جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه معاونت بهداشتی برگزار شد
جلسه کارگروه سلامت در در حوادث غیر مترقبه با حضور ......

1394 / 06 / 18-10:7

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر