توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:28:49 AM 1399 / 05 / 18
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 79 از 191   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1904
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  

پایان آموزش نیروهای خدمات در برنامه تحول نظام سلامت در بهداشت
19 نفر از نیروهای خدماتی درآزمون دوره ای که توسط مرکز......

1395 / 04 / 27-9:3

در راستای اجرای برنامه تحول سلامت:
برگزاری کارگاه آموزشی"بسته خدمتی گروه سنی 29-5 سال ویژه مراقبین سلامت مراکز روستایی"
با توجه به اجرای برنامه تحول و ادغام مراقبت های دوره ای گروه سنی 29-18 سال، و با عنایت به آغاز سال......

1395 / 04 / 22-8:19

در راستای طرح تحول نظام سلامت:
برنامه های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد در مراکز خدمات جامع سلامت شهری در حال اجرا می باشد
با توجه به اهمیت پیشگیری از بیماریهای روانی و آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سطح سلامت روان در......

1395 / 04 / 15-18:28


برگزاری جلسه پیشگیری از بیماری وبا(التور) برای بهگران بهداشت حرفه ای
جلسه آموزشی پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا با.......

1395 / 04 / 15-11:48


اعضا کمیته کنترل دخانیات شهرستان کاشان به کمپین قلیان ها را گلدان کنیم پیوستند
در حاشیه جلسه کمیته کنترل دخانیات با حضور نماینده محترم شهردار ی- نماینده......

1395 / 04 / 15-8:37


کمیته کنترل دخانیات شهرستان کاشان برگزار شد
کمیته کنترل دخانیات شهرستان کاشان با حضور معاون محترم فنی معاونت بهداشتی ، نماینده محترم.....

1395 / 04 / 13-19:13


سم پاشی مرکزسلامت جامعه گلابچی بامشارکت واحد بهداشت محیط و خدمات انجام شد
با توجه به قدمت ساختمان و معضل وجود حیوانات و حشرات موذی در مرکز اورژانس و......

1395 / 04 / 13-18:54


برگزاری جلسه درون بخشی التور
جلسه درون بخشی التور دانشگاه با هدف آمادگی واحد های مرتبط و انجام تدابیر لازم جهت کنترل......

1395 / 04 / 06-17:37

اجرای برنامه استراتژیک ملی ایدز:
جلسه هماهنگی کاری با حضورمعاون سیاسی –امنیتی فرمانداری ویژه شهرستان کاشان برگزار شد
در راستای اجرای برنامه چهارم استراتژیک ملی ایدز کشور جلسه هماهنگی با حضورمعاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه.....

1395 / 04 / 06-17:26


جلسه کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه برگزارشد
جلسه کمیته کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه در خصوص اجرای برنامه گروه کاهش خطر بلایا با......

1395 / 03 / 30-13:56

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر