توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

8:49:27 PM 1399 / 04 / 24
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 78 از 191   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1901
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  

اجرای آزمون نهایی کارشناسان بهداشت حرفه ای و تغذیه و متصدیان پذیرش جذب شده بخش خصوصی در برنامه تحول سلامت
در تاریخ 3/5/95 آزمون پایان دوره آموزشی.......

1395 / 05 / 06-10:32


جلسه کمیته هپاتیت دانشگاه برگزار شد
در راستای روز جهانی هپاتیت.....

1395 / 05 / 06-9:45


برگزاری جلسه آموزشی آشنایی با مبانی اصول خط مش بهداشت حرفه ای وایمنی جهت بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع
جلسه آموزشی آشنایی با......

1395 / 05 / 03-16:21


بازدید از اتاق ایزوله تنفسی فشار منفی شهرستان آران و بیدگل
در پی بروز مواردی از آنفلوانزای پرندگان در برخی کشورها همسایه و به منظور بررسی......

1395 / 05 / 02-17:56


جلسه مشترک ارتقاء سلامت مادران برگزارشد
تلاش برای حفظ وارتقاء سلامت مادران یک اقدام جهانی است وشاخص مرگ ومیر این گروه آسیب پذیر از جمله......

1395 / 05 / 01-12:33


برگزاری انتخابات شوراهای بهورزی شهرستان کاشان و دانشگاه
همزمان با اجرای کلاسهای آموزشی بهورزان ، انتخابات شوراهای......

1395 / 04 / 29-10:29


آغازآموزش پزشکان جذب شده بخش خصوصی برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت
سرفصلهای آموزشی و برنامه زمانبندی گروه هدف با هماهنگی.......

1395 / 04 / 27-17:22


پایان آموزش نیروهای خدمات در برنامه تحول نظام سلامت در بهداشت
19 نفر از نیروهای خدماتی درآزمون دوره ای که توسط مرکز......

1395 / 04 / 27-9:3

در راستای اجرای برنامه تحول سلامت:
برگزاری کارگاه آموزشی"بسته خدمتی گروه سنی 29-5 سال ویژه مراقبین سلامت مراکز روستایی"
با توجه به اجرای برنامه تحول و ادغام مراقبت های دوره ای گروه سنی 29-18 سال، و با عنایت به آغاز سال......

1395 / 04 / 22-8:19

در راستای طرح تحول نظام سلامت:
برنامه های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد در مراکز خدمات جامع سلامت شهری در حال اجرا می باشد
با توجه به اهمیت پیشگیری از بیماریهای روانی و آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سطح سلامت روان در......

1395 / 04 / 15-18:28

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر