توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:18:18 AM 1399 / 04 / 15
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 65 از 190   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1898
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  
در راستای ارتقاء شاخص های جمعیت:
کارگروه باروری سالم در دانشگاه برگزار شد
در راستای ارتقاء شاخص های جمعیت و سلامت باروری متناسب با اهداف سلامت، کارگروه باروری سالم در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

1395 / 10 / 11-17:12


آموزش مربیان بهداشت مدارس شهرستان کاشان در مورد بیماری تب مالت و هاری انجام شد
جلسه آموزشی بیماری تب مالت(مدل SHEP )واقدامات لازم در پیشگیری از بیماری هاری جهت......

1395 / 10 / 10-11:35


برگزاری جشن تکریم سالمند در پایگاه سلامت صادقپور
در تاریخ 7/10/95 به همت و تلاش پزشک، پرسنل و داوطلبان سلامت پایگاه سلامت صادقپور مراسم....

1395 / 10 / 10-11:28


جلسه هماهنگی برنامه تربیت سفیران سلامت دانش آموزی برگزار شد
در تاریخ 7/ 10 / 1395 جلسه هماهنگی......

1395 / 10 / 08-13:0


کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ارزیابی خارجی کیفیت آزمون تشخیص سریع HIV
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ارزیابی خارجی کیفیت.......

1395 / 10 / 08-9:9


یک مورد بیمار مبتلا به جذام در دانشگاه علوم پزشکی کاشان کشف شد
خانم 37 ساله افغانی، متاهل و دارای شش فرزند که......

1395 / 10 / 07-12:7


برگزاری جلسه شورای ارتقای سلامت در محل کار
جلسه شورای ارتقای سلامت در.....

1395 / 10 / 07-7:48

درراستای برنامه تحول سلامت:
بازدید مشترک نمایندگان یونیسف ووزارت بهداشت از مدارس شهرستان کاشان
در راستای اجرای برنامه ارتقاء فعالیت فیزیکی نوجوانان و.......

1395 / 10 / 05-8:31


برگزاری گارگاه آموزشی ارگونومی در صنعت
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول ارگونومی در صنعت جهت کلیه مهندسین بهداشت حرفه ای شهرستانهای.......

1395 / 10 / 03-11:4


سیزدهمین جلسه شورای مربیان مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت برگزار شد
سیزدهمین شورای مربیان مرکز آموزش بهورزی و......

1395 / 10 / 01-18:25

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر