توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:57:59 PM 1399 / 06 / 31
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 64 از 192   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1920
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  

برگزاری جلسه آموزشی خود مراقبتی و بیماری دیابت در فرهنگ سرای فیض
در تاریخ 12/ 11/ 1395 جلسه آموزشی با.......

1395 / 11 / 14-7:59


از اتاق ایزوله با فشار منفی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان بازدید شد
اتاق ایزوله تنفسی با فشار منفی بیمارستان بهشتی کاشان توسط.....

1395 / 11 / 12-18:43


برگزاری جلسه آموزشی پویش سرطان
به مناسبت هفته پویش ملی سرطان جلسه آموزشی پیشگیری از سرطان......

1395 / 11 / 12-18:51


برگزاری آزمون نهایی مراقبین سلامت روستایی در برنامه تحول سلامت
آزمون پایان دوره بهورزان روستایی در.....

1395 / 11 / 10-13:8


کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت نوزادان برگزار شد
اولین جلسه کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت نوزادان در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه با حضور رییس......

1395 / 11 / 10-13:0

در راستای طرح تحول نظام سلامت:
کارگاه آموزشی آشنایی و توانمندسازی پزشکان در خصوص برنامه های سلامت روان در طرح تحول برگزار شد
در این کارگاه آموزشی که به همت واحد سلامت روانی اجتماعی.......

1395 / 11 / 10-9:8


برگزاری کلاس آموزشی خود مراقبتی در پیشگیری از سرطان جهت داوطلبان سلامت پایگاه سلامت باهنر کاشان
به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان......

1395 / 11 / 09-17:50

به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان:
برنامه های پویش جهت مراقبین سلامت مرد مراکز خدمات جامع سلامت تشریح شد
در حاشیه بازدید چرخشی کاردان ها وکارشناسان مراقب سلامت مرد از.....

1395 / 11 / 09-17:43


ششمین جلسه هماهنگی کارشناسان بهداشت محیط در سال 95 برگزار شد
جلسه ماهیانه واحد بهداشت محیط با حضور کارشناس مسئول محترم بهداشت محیط آقای........

1395 / 11 / 09-17:37

در راستای طرح تحول نظام سلامت:
کارگاه تربیت مربی حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث و بلایا برگزار شد
در این کارگاه آموزشی که به همت واحد سلامت روانی اجتماعی و.......

1395 / 11 / 09-9:32

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر