توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:29:06 PM 1400 / 09 / 17
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 7 از 219   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2181
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  
با هدف بررسی اهم اولویتهای حوزه بهداشت؛
آخرین جلسه کمیته فنی تابستان سال جاری، در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد+تصاویر
آخرین جلسه کمیته فنی تابستان سال جاری، با حضور معاون بهداشت دانشگاه، معاون فنی معاونت بهداشت، و با همراهی کارشناس مسؤولین واحدها، در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد.

1400 / 06 / 29-11:18


توزیع بسته مواد غذایی کم پروتئین در بین خانواده های دارای فرزند مبتلا به بیماریهای متابولیک ارثی
به منظورحمایت و کمک به خانواده هایی که دارای بیماریهای متابولیک هستند با تلاش و هماهنگی صورت گرفته با موسسه خیریه شمس الشموس و جلب حمایت این موسسه، مواد غذایی کم پروتئین تهیه و به صورت رایگان در اختیار این خانواده ها قرار گرفت.

1400 / 06 / 29-10:54

29سپتامبر(7 مهر 1400)
روز جهانی قلب سال 2021 زنده است!

1400 / 06 / 28-12:45


وبینار پیشگیری از پوکی استخوان و شکستگی های ثانویه FLS برگزار شد
وبینار کشوری نشست مسؤولین و کارشناسان اداره پیشگیری از بیماریهای اسکلتی عضلانی وزارت بهداشت و گروه بیماریهای غیرواگیر دانشگاه های مجری طرح(همدان، اراک و کاشان) با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان و شکستگی های ثانویه FLS و هماهنگی مبنی بر نحوه شروع این برنامه برگزار گردید.

1400 / 06 / 28-12:4

با حضور نمایندگان سازمان ها و نهادهای مرتبط دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل؛
کمیته مرگ و میر خارج بیمارستانی کودکان 59-1 ماهه برگزار شد+تصاویر
با توجه به اهمیت سلامت کودکان زیر 5سال و پیشگیری از مرگ و میر و معلولیت این گروه سنی جلسه ای در تلار مرحوم رعیت معاونت بهداشت دانشگاه و با حضور نمایندگان سازمان ها و نهادهای مرتبط دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل برگزار گردید.

1400 / 06 / 24-13:9

با هدف بررسی اهم اولویتهای حوزه بهداشت؛
جلسه کمیته فنی این هفته، در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد+تصاویر
جلسه کمیته فنی این هفته، با حضور معاون بهداشت دانشگاه، معاون فنی معاونت بهداشت، معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل و با همراهی کارشناس مسؤولین واحدها، در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد.

1400 / 06 / 22-13:56


تشکیل اولین کارگروه بررسی شاخص ها و اطلاعات مرگ کودکان زیر 5 سال
جلسه کارگروه مرگ کودکان و نوزادان با حضور معاون بهداشت، معاون فنی و با حضور رئیس گروه سلامت خانواده و جمعیت، کارشناس مسؤول امور مامایی و مسؤول واحد آمار معاونت درمان، کارشناسان برنامه های نوزادان و کودکان معاونت، کارشناسان مسؤول واحد بهداشت خانواده هر دو شهرستان،کارشناس واحد آمار و گسترش شبکه معاونت بهداشتی در سالن زنده یاد رعیت معاونت بهداشت برگزار شد.

1400 / 06 / 21-14:20

با هدف اجرایی سازی برنامه صیانت از جمعیت و افزایش نرخ باروری کلی؛
پنجمین جلسه کمیته صیانت از جمعیت برگزار گردید
در راستای اجرایی سازی برنامه صیانت از جمعیت، پنجمین جلسه کمیته مربوطه، در دفتر معاونت بهداشت با حضور نماینده اداره ورزش و جوانان و همچنین معاونت های تحقیقات و فناوری آموزشی و رئیس اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار گردید.

1400 / 06 / 16-7:58

با هدف بررسی اهم اولویتهای حوزه بهداشت؛
جلسه کمیته فنی این هفته، در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد+تصاویر
جلسه کمیته فنی این هفته، با حضور معاون بهداشت دانشگاه، معاون فنی معاونت بهداشت، معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل و با همراهی کارشناس مسؤولین واحدها، در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد.

1400 / 06 / 15-10:23

با هدف تقویت منابع انسانی کارآمد؛
جذب نیروی شرکتی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی حرفه ای مورد نیاز خود، به صورت شرکتی تامین نیرو نماید.

1400 / 06 / 14-8:13

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر