توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:08:57 PM 1397 / 04 / 01
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 59 از 163   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1626
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  

مرحله دوم مانور بسیج سلامت نوروزی 95 در کاشان برگزار شد
مانور بسیج سلامت نوروزی سال 1395 همزمان با سراسر کشور، امروز مورخ 22/12/94 به همت کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

1394 / 12 / 24-17:2


جلسه کمیته بهداشت بیمارستانها برگزار شد
جلسه کمیته بهداشت بیمارستانها در خصوص اجرای برنامه های بهداشت بیمارستانها با حضورکارشناس ناظر بیمارستانها و کارشناسان بهداشت محیط......

1394 / 12 / 24-16:51


50درصد آسیب دیدگان حوادث چهارشنبه پایانی سال در گروه سنی 10تا 20سال قراردارند
دکتر مروجی معاون بهداشتی دانشگاه اعلام کرد : آمار ها نشان میدهند که در سال های گذشته 50 درصد آسیب دیدگان چهارشنبه سوری در گروه سنی 10 تا 20 سال قرار دارند و....

1394 / 12 / 24-16:39


جلسه نظارت بر ارائه خدمات جراحی پیشگیری از بارداری های ناخواسته برگزار شد
با توجه به اهمیت سلامت مادران در حفظ بنیاد خانواده و پیرو ابلاغ سیاست های کلی جمعیت آخرین.......

1394 / 12 / 20-10:10


کمیته دانشگاهی مدیریت سوئیچ واکسن سه ظرفیتی خوراکی فلج اطفال به دو ظرفیتی برگزار شد
کمیته دانشگاهی مدیریت سوئیچ واکسن سه ظرفیتی خوراکی فلج اطفال به دو ظرفیتی با حضور معاون بهداشتی دانشگاه.......

1394 / 12 / 18-13:56


جلسه دانشگاهی هماهنگی به منظور پیشگیری وآمادگی در برابر آسیب های ناشی از حوادث چهارشنبه پایانی سال در دفتر معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد
به منظور پیشگیری از حوادث چهارشنبه پایانی سال جلسه ای.......

1394 / 12 / 18-13:48


جلسه هماهنگی بیماری سالک برگزار شد
هماهنگی در خصوص اجرای برنامه کنترلی بیماری سالک با حضورمشاور.......

1394 / 12 / 16-13:19

با شروع طرح بسیج سلامت نوروزی صورت گرفت:
امحاء 18 تن گلاب ، عرقیجات و شربتهای رنگی غیر بهداشتی و فاقد مشخصات بهداشتی
با شروع طرح بسیج سلامت نوروزی طی مراسمی حدود 18 تن گلاب ، عرقیجات و شربتهای رنگی غیر بهداشتی و فاقد مشخصات بهداشتی امحا شد.

1394 / 12 / 16-9:16

به مناسبت هفته پویش ملی مبارزه با سرطان:
مسابقه دوستانه فوتسال بین تیمهای بیماریها ومنتخب روستای سن سن در ورزشگاه شهر مشکات برگزار شد
این مسابقه با شعار"سرطان قابل پیشگیری ودرمان است با خودمراقبتی وامید" به دعوت مرکز بهداشتی درمانی......

1394 / 12 / 14-18:9

در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت :
جلسه هماهنگی واحد سلامت روان با اورژانس اجتماعی و کمیته CBR اداره بهزیستی برگزار شد
در این جلسه هماهنگی ،که به همت واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی......

1394 / 12 / 10-16:6

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر