توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

4:55:46 AM 1398 / 06 / 30
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 5 از 182   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1817
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  

کنفرانس علمی تازه های دیابت جهت پزشکان عمومی ومتخصصین داخلی در تالارسلامت حوزه معاونت برگزارشد
به منظور ارتقا ء سطح علمی پزشکان عمومی ومتخصصین گروه........

1398 / 02 / 02-9:13


جلسه بازآموزی مراقبت بیماری آسم برای مدیران و مراقبین سلامت آموزش و پرورش برگزار شد
در آستانه روز جهانی آسم جلسه بازآموزی مراقبت بیماری......

1398 / 02 / 02-9:7


اجرای پروژه دستیابی به نقاط برش ابزار غربالگری ASQ3 وASQSE در شهرستان کاشان
اداره سلامت کودکان دفتر سلامت جمعیت........

1398 / 01 / 28-8:25


برگزاری جلسه واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با معاون دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در محل وزارت متبوع
جلسه مشترک واحد بهبود تغذیه......

1398 / 01 / 11-18:57


کمیته پایش و ارزشیابی عملکردمعاونت بهداشتی برگزار شد
چهل و هشتمین جلسه کمیته پایش و ارزشیابی عملکرد.......

1398 / 01 / 08-18:56


جلسه هماهنگی نمایندگان شورای بهورزی دانشگاه برگزار شد
با توجه به اهمیت طرح مشکلات بهورزان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی کاشان و........

1398 / 01 / 08-18:53


کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت نوزادان برگزار شد
جلسه کمیته دانشگاهی ارتقاء......

1397 / 12 / 27-9:25


نشست مجازی (ویدئو کنفرانس)با موضوع ارتقاءآموزش های هنگام ازدواج توسط وزارت متبوع برگزار شد
در راستای اجرای برنامه ها واولویت های واحد سلامت خانواده، نشستی از.......

1397 / 12 / 27-9:22


کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد برگزار شد
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد ویژه مدیران عامل......

1397 / 12 / 20-17:45


آزمون فصلنامه بهورز شماره 94 و 95 ویژه بهار و تابستان و پائیز 96 برگزار شد
آزمو ن فصلنامه بهورز شماره 94 و 95، با......

1397 / 12 / 20-17:42

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر