توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

9:36:38 AM 1395 / 12 / 06
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 40 از 132   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1317
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  

آغاز سنجش سلامت جسمانی دانشجویان بدو ورود به دانشگاه در سال تحصیلی 95-94
باتوجه به شروع سال تحصیلی جدید و همزمان با ثبت نام دانشجویان جدید الورود به دانشگاه با .....

1394 / 06 / 28-9:20


بازدید کاردانها و کارشناسان بیماریها ازمرکز بهداشتی درمانی قهرود
سومین بازدید دوره ای کاردانها و کارشناسان بیماریها بامدیریت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیردر......

1394 / 06 / 26-11:48


ادغام واکسن فلج اطفال تزریقی به برنامه جاری ایمن سازی کشوری در کاشان
در راستای اجرای گامهای نهایی ریشه کنی جهانی بیماری مهلک فلج اطفال وادغام واکسن تزریقی فلج اطفال به ......

1394 / 06 / 25-11:54


جمع آوری 2 تن اسانس غیر مجاز توسط کارشناسان بهداشت محیط
در تاریخ 18 /06/94 کارشناسان بهداشت محیط این معاونت با همکاری و مشارکت......

1394 / 06 / 24-11:38


توسط نماینده محترم مرکز سلامت محیط و کار وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارزیابی شد
در مورخه 18/6/94 جلسه بررسی وضعیت......

1394 / 06 / 23-12:26


برگزاری آزمون شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
در تاریخ 21/6/94 آزمون شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات.....

1394 / 06 / 22-13:21


برگزاری مطالعه شاخص های چند گانه سلامت و جمعیت
مطالعه شاخص های چند گانه سلامت و......

1394 / 06 / 22-10:30


برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای منتقله از آب غذا جهت پزشکان مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کلاس آموزشی بیماریهای منتقله از آب و غذا با اولویت التور جهت پزشکان......

1394 / 06 / 21-9:24

از سوی وزارت بهداشت:
یکی از بهورزان دانشگاه به عنوان بهورز نمونه کشوری انتخاب شد
معاون بهداشتی دانشگاه، از انتخاب یکی از بهورزان دانشگاه به عنوان بهورز نمونه کشوری خبر داد.

1394 / 06 / 16-8:6


کارگاه آموزشی فنون تدریس ویژه پرسنل محیطی برگزار شد
کارگاه آموزشی فنون تدریس جهت کارشناسان......

1394 / 06 / 18-17:50

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر