توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:57:48 PM 1400 / 05 / 10
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 34 از 210   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2092
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  

برگزاری کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم و خدمات نوین سلامت سالمندان
کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم و خدمات نوین سلامت.......

1397 / 12 / 13-7:59

به مناسبت هفته ملی مردان ایرانی:
جشنواره آوای سلامت مردان با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار شد
در اولین روز این جشنواره.......

1397 / 12 / 13-7:52


جلسه هماهنگی بین بخشی کنترل بیماری سالک شهرستان کاشان برگزار شد
در راستای کنترل بیماری سالک در سال98 و تدوین برنامه جامع عملیاتی با.......

1397 / 12 / 13-7:48


جلسه آموزشی سفیران سلامت ادارات کاشان در زمینه خود مراقبتی سازمانی برگزار شد
در راستای اجرای برنامه خودمراقبتی سازمانی با هدف......

1397 / 12 / 07-8:23


برگزاری نشست هفته ملی سلامت مردان ایرانی در سالن زنده یاد رعیت
مقارن با هفته ملی سلامت مردان ایرانی و در راستای برنامه ریزی و اجرای هر چه......

1397 / 12 / 07-8:1


جلسه کارگروه ایمنی و پیشگیری از مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه برگزار شد
با توجه به اهمیت سلامت کودکان و پیشگیری از.......

1397 / 12 / 07-7:59


جلسه نشست باروری سالم درمعاونت بهداشتی برگزار شد
در راستای اجرای برنامه ها واولویت های واحد سلامت خانواده،نشست باروری.......

1397 / 12 / 07-7:54


برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه در بحران در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به نقش مهم تغذیه در مدیریت بحران از برگزاری کارگاه آموزشی-توجیهی تغذیه در بحران به.......

1397 / 12 / 07-7:48


جلسه بین واحدی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کاشان برگزار شد
در راستای هماهنگی بیشتر واحدهای پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر در.......

1397 / 11 / 30-12:9


اجرای طرح ملی بررسی الگوی مصرف غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوارها در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از اجرای طرح ملی بررسی الگوی مصرف غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوارها توسط.....

1397 / 11 / 27-10:16

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر