توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:40:41 PM 1399 / 07 / 06
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 30 از 193   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1923
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  

کارگاههای آموزشی پیشگیری از بیماریهای قابل انتقال بین حیوان وانسان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزارشد
کارگاههای آموزشی پیشگیری از بیماریهای زئونوز درمرکزآموزش بهورزی و.......

1397 / 04 / 20-9:21


جلسات آموزشی سل ویژه سفیران سلامت کاشان برگزار شد
در راستای استراتژی آموزش و اطلاع رسانی برنامه کنترل سل، جلسات آموزشی جهت.........

1397 / 04 / 18-11:30


کنفرانس علمی تازه های دیابت جهت پزشکان عمومی ومتخصصین داخلی در تالار سلامت حوزه معاونت برگزار شد
به منظور ارتقا ء سطح علمی پزشکان عمومی ومتخصصین گروه.........

1397 / 04 / 11-9:26


دومین جلسه شورای آموزشی (کمیته ارزیابی برنامه ها) برگزار شد
در این جلسه عناوین آموزشی «بیماریهای زئونوز و منتقله از.........

1397 / 04 / 04-17:17


یک کارگاه آبلیموگیری متخلف شناسایی و توسط کارشناسان بهداشت محیط تعطیل شد
پیرو بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از......

1397 / 04 / 04-17:10


جلسه آموزش چگونگی ارجاع بیماران دیابتی از سطح 1به 2 با حضور پزشکان مسئول ومدیران مراکز و پایگاههای جامع سلامت برگزارشد
به منظور ساماندهی ارجاع بیماران دیابتی از.......

1397 / 04 / 04-17:4


کارگاه آموزشی انجام تست تشخیص سریع ایدز جهت مراکز متادون تراپی خصوصی شهرستان کاشان برگزار شد
در راستای اجرای استراتژی توصیه به انجام تست،مشاوره و.......

1397 / 04 / 04-16:59


جلسه شورای هماهنگی بیماریهای زئونوز و بیماریهای منتقله از ناقلین دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
اولین جلسه شورای هماهنگی بیماریهای زئونوز.........

1397 / 03 / 27-17:2


جلسه هماهنگی درون بخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد بیماریهای منتقله از آب وغذا با محوریت التور برگزارشد
جلسه هماهنگی درون بخشی التور دانشگاه علوم پزشکی کاشان با هدف تقویت آمادگی و.......

1397 / 03 / 17-8:17


جلسه آموزشی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن با واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر شهرستان آران و بیدگل تشکیل شد
جهت هماهنگی بیشتر در اجرای نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با.......

1397 / 03 / 17-8:13

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر