توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

4:34:04 AM 1399 / 04 / 18
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 28 از 190   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1899
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  

یک کارگاه آبلیموگیری متخلف شناسایی و توسط کارشناسان بهداشت محیط تعطیل شد
پیرو بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از......

1397 / 04 / 04-17:10


جلسه آموزش چگونگی ارجاع بیماران دیابتی از سطح 1به 2 با حضور پزشکان مسئول ومدیران مراکز و پایگاههای جامع سلامت برگزارشد
به منظور ساماندهی ارجاع بیماران دیابتی از.......

1397 / 04 / 04-17:4


کارگاه آموزشی انجام تست تشخیص سریع ایدز جهت مراکز متادون تراپی خصوصی شهرستان کاشان برگزار شد
در راستای اجرای استراتژی توصیه به انجام تست،مشاوره و.......

1397 / 04 / 04-16:59


جلسه شورای هماهنگی بیماریهای زئونوز و بیماریهای منتقله از ناقلین دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
اولین جلسه شورای هماهنگی بیماریهای زئونوز.........

1397 / 03 / 27-17:2


جلسه هماهنگی درون بخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد بیماریهای منتقله از آب وغذا با محوریت التور برگزارشد
جلسه هماهنگی درون بخشی التور دانشگاه علوم پزشکی کاشان با هدف تقویت آمادگی و.......

1397 / 03 / 17-8:17


جلسه آموزشی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن با واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر شهرستان آران و بیدگل تشکیل شد
جهت هماهنگی بیشتر در اجرای نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با.......

1397 / 03 / 17-8:13


کارگاه آموزشی یکروزه بیماریهای زئونوز در سالن مرحوم رعیت معاونت بهداشتی برگزار شد
کارگاه آموزشی بیماریهای زئونوز.......

1397 / 03 / 17-8:6


اولین جلسه هماهنگی برنامه پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به کودک(PMTCT) دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 97برگزار شد
در راستای اجرای برنامه استراتژیک ملی ایدز ،جلسه هماهنگی در.......

1397 / 03 / 12-10:3


کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه برگزار شد
اولین کمیته بهداشت کارگروه سلامت درحوادث غیر مترقبه در.........

1397 / 03 / 10-8:8


جلسات آموزشی SHEP هپاتیت جهت گروههای مختلف تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت صدوقی کاشان برگزار شد
بدنبال آموزش مربیان مدل جامع سیستماتیک.......

1397 / 03 / 09-18:23

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر