توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:40:02 PM 1401 / 07 / 13
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 26 از 233   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2327
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  
با هدف بررسی اهم اولویتهای حوزه بهداشت؛
سیزدهمین جلسه کمیته فنی سال 1400 در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد
سیزدهمین جلسه کمیته فنی سال 1400 در دفتر معاونت بهداشت دانشگاه با حضور معاون بهداشت، معاون فنی معاونت بهداشت، معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل و با همراهی مسؤولین واحدهای معاونت برگزار شد.

1400 / 04 / 15-8:4


جلسه بررسی روند بروز بیماری کم کاری تیروئید نوزادان برگزار شد
جلسه بررسی روند بروز بیماری کم کاری تیروئید نوزادان با حضور معاون فنی معاونت بهداشت، فوکال پوینت علمی برنامه، اعضای هیأت علمی دانشگاه از گروه های آموزشی زنان و زایمان و نوزادان و کارشناسان مسؤول واحدهای فنی مرتبط معاونت بهداشت و مراکز بهداشت شهرستان، در سالن زنده یاد رعیت معاونت بهداشت برگزار گردید.

1400 / 04 / 12-8:24

با هدف بررسی اهم اولویتهای حوزه بهداشت؛
دوازدهمین جلسه کمیته فنی سال 1400 در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد
دوازدهمین جلسه کمیته فنی سال 1400 در دفتر معاونت بهداشت دانشگاه با حضور معاون بهداشت دانشگاه، معاون فنی معاونت بهداشت، معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل و با همراهی مسؤولین واحدهای معاونت برگزار شد.

1400 / 03 / 31-12:5

با هدف تسهیل در روند اجرای طرح های تحقیقاتی؛
سومین جلسه شورای در سال HSR 1400 برگزار گردید
با هدف سرعت بخشیدن و تسهیل در روند اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها ی دانشجویی و همچنین اجرای اولویت های پژوهشی، سومین جلسه شورای HSR در سالن آموزشی معاونت بهداشت برگزار گردید.

1400 / 03 / 30-12:36

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان؛
وبینار آموزشی بیماریهای منتقله از راه بندپایان، برگزار شد
برنامه آموزشی بیماریهای منتقله از راه بندپایان با موضوعات تب دانگ – تب هموراژیک کریمه کنگو- چیکو گونیا – زیکا- و ابولا در راستای افزایش آمادگی و ارتقاء دانش، پزشکان بخش دولتی و خصوصی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

1400 / 03 / 30-10:23

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان؛
جلسه بررسی روند اجرای برنامه ایراپن در جمعیت ۵۰ هزار نفری برگزار شد
جلسه بررسی روند اجرای برنامه ایراپن در جمعیت ۵۰ هزار نفری دانشگاه با حضور معاون بهداشت برگزار گردید.

1400 / 03 / 26-11:12

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان؛
برگزاری جلسه هماهنگی طرح کشوری گلوبال فاند سل جهت اتباع خارجی
در راستای هماهنگی لازم جهت اجرای طرح کشوری گلوبال فاند سل جلسه هماهنگی در این رابطه به صورت وبینار با حضور معاون محترم اجرایی معاونت بهداشت، رئیس گروه بیماریهای واگیر و واحدهای مرتبط دانشگاه با هدف برنامه ریزی جهت کشف و شناسایی موارد سل در سالن زنده یاد رعیت معاونت بهداشت تشکیل شد.

1400 / 03 / 25-8:49

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان؛
برگزاری کمیته هماهنگی داخلی برنامه بیماریهای منتقله با آب و غذا با اولویت التور برگزار شد
در راستای هماهنگی بیشتر فعالیتهای برنامه بیماریهای منتقله از آب و غذا جلسه هماهنگی در این رابطه با حضور واحدهای مرتبط دانشگاه، با هدف کشف به موقع و پاسخ فوری به موارد بیماری در دفتر معاونت بهداشت تشکیل شد.

1400 / 03 / 22-11:12

با هدف اجرایی سازی برنامه صیانت از جمعیت؛
جلسه هماهنگی با حضور معاونین و مدیران دانشگاه برگزار گردید
در راستای اجرایی سازی برنامه صیانت از جمعیت، جلسه هماهنگی در سالن شهید سلامت آقای دکتر محمد زارع در روز سه شنبه مورخ 18 خرداد ماه 1400 برگزار گردید.

1400 / 03 / 19-8:35


برگزاری اولین کلاس آموزشی آمادگی برای زایمان ویژه مادران باردار

1400 / 03 / 11-12:21

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر