توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:45:20 PM 1401 / 07 / 13
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 205 از 233   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2327
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  

کشف بیمار مسلول توسط داوطلب سلامت سرکار خانم اعظم تقی زاده
با تیز هوشی یکی از رابطان بهداشتی یک بیمار مسلول72 ساله افغانی که از ده سال قبل دچار سرفه ....

1392 / 07 / 15-18:37


اولین جلسه هماهنگی با مدرسین درس تنظیم خانواده دانشگاهها برگزار شد.
در راستای هماهنگی و یکسان سازی در اجرای برنامه های آموزشی باروری سالم، تنظیم خانواده ، رویکردهای ....

1392 / 07 / 15-18:12


برگزاری دوره بازآموزی طب کار ویژه پزشکان عمومی
روز سه شنبه مورخ 9/7/92 دومین روز از این دوره با حضور 55 نفر از پزشکان عمومی ....

1392 / 07 / 15-10:27


کمیته بهداشت روان شهرستان برگزار شد.
به مناسبت هفته بهداشت روان (30-24 مهرماه) کمیته شهرستانی با حضور معاون محترم بهداشتی ، نمایندگان محترم : شهرداری،اداره فرهنگ ....

1392 / 07 / 14-12:0


برگزاری جلسه هماهنگی روز جهانی و هفته ملی کودک
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی و هفته ملی کودک(21-15 مهرماه) جلسه ای در تاریخ ....

1392 / 07 / 14-11:48


جلسه هماهنگی بیماری سیاه زخم در معاونت بهداشتی برگزار شد.
با توجه به گزارش مواردی از بیماری سیاه زخم در بعضی از شهرهای کشور ، جلسه هماهنگی جهت اتخاذ راهکارهای ....

1392 / 07 / 13-11:29


کار آموزی ترم یک دانش آموزان دوره دوازدهم بهورزی شروع شد.
با توجه به پایان یافتن بخش تئوری ترم یک دانش آموزان بهورزی ، از ابتدای شهریور ماه طبق آئین نامه و در ....

1392 / 07 / 08-8:49


جلسه هماهنگی مسئولین کانون های فرهنگی- هنری مساجد در خصوص طرح آموزش مساجد مروج سلامت برگزار گردید.
به منظور انجام هماهنگی در زمینه اطلاع رسانی، موضوعات آموزشی، چگونگی اجرا و ....

1392 / 07 / 08-16:58


جلسه هماهنگی گروه فناوری اطلاعات سلامت با واحدهای ستادی معاونت بهداشتی برگزار شد.
با توجه به شروع کارآموزی اولین دوره دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت در حوزه معاونت بهداشتی ، جلسه ای ....

1392 / 07 / 08-9:22


جلسه کارگروه ارتقاء آموزش توجیهی بدو خدمت با هماهنگی مرکز آموزش بهورزی وکارکنان تشکیل شد.
اولین جلسه کارگروه" ارتقاءآموزش تخصصی بدو خدمت کارکنان" با حضور معاون محترم بهداشتی ، ریاست محترم مرکز بهداشت ونمایندگان ....

1392 / 07 / 08-8:14

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر